Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

21-25.09.2022. године

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВO

организује

ТРЕЋИ КОНГРЕС БИОЛОГА СРБИЈЕ

под покровитељством:

Српске академије наука и уметности и Матице српске

и у сарадњи са:

Министарством просвете, науке и технолошког развија Републике Србије; Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду; Универзитетом у Београду – Биолошким факултетом; Департманом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду; Департманом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу; Институтом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; Природно-математичким факултетом Универзитета у Приштини; Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду; Институтом за примену нуклеарне енергије Универзитета у Београду; Универзитетом у Београду – Институтом за мултидисциплинарна истраживања; Институтом за медицинска истраживања – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду; Институтом за нуклеарне науке „Винча“ – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду и Природњачким музејем у Београду.

Додатне информације можете наћи на линку:

https://www.serbiosoc.org.rs/?page_id=702