Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Радионица у оквиру COST akcije EUdaphobase

У периоду од 12-14. јуна 2023.  у  сали ИМСИ  ће бити одржана радионица у оквиру COST akcije EUdaphobase (CA18237 – European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection). Ова акција има за циљ да креира структуре и процедуре за развој отворене европске инфраструктуре за податке о биодиверзитету земљишта. Циљ је креирање европског складишта за податке и знања о биологији земљишта које се даље може користити за разумевање, заштиту и одрживо управљање земљиштима и њиховим функцијама. EUdaphobase се базира на постојећој бази података Edaphobase  – некомерцијалној инфраструктури  података која  је развијена од стране  Senckenberg природњачког  музеја у Görlitz-у  у Немачкој и комбинује податке из хетерогених извора о земљишним животињама, њиховој дистрибуцији, параметрима станишта чинећи их доступним широј јавности (open access). 

У оквиру радионице биће одржан и састанак радне групе 7 (Подаци о микроорганизмима и молекуларни подаци) чији је руководилац  др Жаклина Марјановић (https://www.eуdaphobase.eу/working-groуps/wg-7-microbial-and-molecуlar-data/). Циљеви радне групе 7 су да се интегришу морфолошки, еколошки и молекуларни подаци земљишних микроорганизама у Edaphobase.

Радионицу ће водити руководилац  CA18237,  Dr David Russell,  а предавачи ће бити Stephan Lesch, сарадник Dr Russella  који је задужен за функционисање Edaphobase, доц. др Тања Тракић са Универзитета у Крагујевцу и  др Жаклина Марјановић (ИМСИ). У оквиру радионице ће се дискутовати о будућем депозиту података добијених са пројеката у којима учествује Група за биодиверзитет терестичних екосистема ИМСИ (пројекти из програма Horizont:  INTACT  http://www.intactproject.eu/ ,  eco2adapt  https://www.eco2adapt.eu/ ,  као и пројекат EMIPLAST SOS  који је финансиран од стране Фонда за науку Србије  https://www.imsi.bg.ac.rs/evaluation-of-the-microplastic-in-the-soils-of-serbia-emiplast-sos/,  а којим руководи ИМСИ). Укључивањем свих ових пројеката у рад CA18237, остварује се примарни циљ EU финансираних пројеката – повезивање и међусобна сарадња.