Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Почетак реализације пројекта “Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests” – eco2adapt

У оквиру позива HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01 одобрен је и потписан уговор о финансирању пројекта Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests” – eco2adapt, на коме је Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања (ИМСИ) партнер из Републике Србије. Учесници на овом пројекту са ИМСИ су др Жаклина Марјановић, као носилац пројекта за Србију, др Слободан Крњајић и др Горан Триван.

Почетак реализације пројекта предвиђен је за 01.09.2022. године.

Ово је пројекат умрежавања и истраживања у вези са отпорношћу шума на климатске промене и антропогене утицаје у Европи и Кини. У eco2adapt ће бити развијен оквир адаптације заснован на екосистему (EbA), изведен из решења заснованих на природи (NBS), који користи биодиверзитет и услуге екосистема за смањење рањивости и изградњу друштвено-еколошке отпорности на климатске промене.

Радиће се у “Живим лабораторијама“ (Living laboratories) у Европи и Кини, лоцираним у климатским жариштима, уз најсавременији приступ доношењу одлука (Decision Theater), како би било утврђено на који начин управитељи шума интегришу поремећај и рањивост у доношење одлука. Сценарији о томе како поремећаји утичу на динамику шума и услуге екосистема на нивоу пејзажа биће изведени кроз моделирање на основу података из Живих лабораторија. На овај начин заинтересоване стране ће научити како њихови избори утичу на услуге екосистема у сличним шумама. Једна од Живих лабораторија ће бити лоцирана и у Србији и за њу ће бити одговоран ИМСИ.

Биће комбинована интердисциплинарна знања научника и заинтересованих страна у Европи и Кини да бисмо разумели перцепцију и пружили подстицај за усвајање EbA решења, и то кроз изградњу локалних капацитета и планове националне политике. Кроз исту методологију доношења одлука, изградиће се капацитети за креирање и промовисање иновативних техничких, економских и механизама управљања на регионалном нивоу. Семантичка технологија ће бити примењена за креирање базе знања за хостовање FAIR података и креирање апликације за паметне телефоне (назване OneForest ToolBox) која омогућава корисницима да приступе и додају податке у вези са врстама отпорним на климу, пореклом, мешавинама, техникама управљања и услугама екосистема, узимајући у обзир будуће неизвесности о клими и друштвеним променама.

Пружићемо пакет најсавременијих алата за праћење рањивости и отпорности шумских екосистема (укључујући инвазивне врсте и надземни и подземни биодиверзитет), на свим нивоима друштва – од грађана до креатора политике. Укључујући прилагођену комуникацију на свим нивоима друштва, допрећемо до широке публике која има капацитет да изазове позитивне промене.  Конзорцијум је формиран од 25 учесника, 21 из Европе и 4 из Кине