Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана докторске дисертације, 22.09.2023. године

Oдбрана докторске дисертације Jелене Ђорђевић Алексић, дипломираног биолога под насловом „Биолошка активност алкилтио и арилтио деривата 2-терц-бутил-1,4-бензохинона“