Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Филип Штрбац,  истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранио је, 17.03.2023. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, докторску дисертацију под насловом „Антихелминтичка ефикасност одабраних етарских уља против гастроинтестиналних нематода оваца“.