Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Јелена Јовановић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је, 28.12.2022. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „Инкапсулација активних компоненти у пектин и хитозан за примену у активном паковању и биопестицидима“