Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

ОДБРАНА ДОКТОРАТА

Драгана Бартолић, истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранила је, 27.09.2022. године на Универзитету у Београду – Хемијском факултету, докторску дисертацију под насловом „Индикатори контаминације семена кукуруза (Zea mays L.) афлатоксинима“.