Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Снежана Ковачевић, истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранила је 06.07.2022. године на Универзитету у Београду- Хемијском факултету, докторску дисертацију под насловом „Испитивање интеракције јона Cu(II) и Mn(II) са структурним јединицама полимера ћелијског зида и мукуса једноћелијске алге Chlorella sorokiniana изложене абиотичком стресу“