Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Бојана Симовић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је, 17.05.2022. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала на бази цинк-оксида, титан-диоксида и церијум-диоксида за примену у фотокатализи“