Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Ивана Ђуришић, истраживач-сарадник у Одсеку за биљне земљишне и нано системе ИМСИ, одбранила је, 18.05.2022. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, докторску дисертацију под насловом „ Електронски транспорт и ректификација трансверзалне електрицне струје кроз ДНК нуклеотиде у нанопроцепу“.