Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Aлександра Јелушић, истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранила је, 14.05.2022. године на Универзитету у Београду – Биолошком факултету, докторску дисертацију под насловом „Карактеризација и биолошка контрола Xantomonas campestris pv. campestris са озиме уљане репице (Brassica napus L.)“