Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Милош Опачић,  истраживач-сарадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранио је, 11.05.2022. године на Универзитету у Београду – Биолошком факултету, докторску дисертацију под насловом „Улога и метаболизам бакра у хипокампусној склерози асоцираној са епилепсијом темпоралног режња код човека“.