Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Никола Шушић, истраживач срадник у Одсеку за науке о живим системима ИМСИ, одбранио је, 04.07.2023. године на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, докторску дисертацију под насловом „Утицај прореда на структуру састојина и прираст стабала будућности беле липе (Tilia tomentosa Moench) на подручју Националног парка „Фрушка гора““