Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Одбрана доктората

Јелена Митровић, истраживач-сарадник у Одсеку за науку о материјалима ИМСИ, одбранила је, 30.06.2023. године на Универзитету у Београду – Хемијском факултету, докторску дисертацију под насловом „Добијање проводне електрокерамике на бази баријум-станата допираног антимоном са линеарном струјно-напонском карактеристиком“.