Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Др Душан Николић, научни сарадник, добитник је Награде града Београда за стваралаштво младих за 2020. годину

Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената. Додељује се појединцу или групи, а може се доделити истом лицу више пута и то за дело доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године. Награда није дељива.

Под делом које је постало доступно јавности подразумева се самостални рад ученика или студената који представља допринос у одређеној области науке. Годишње се додељују две награде, једна за научни, а друга за уметнички рад младих.