Центар за зелене технологије

Центар за зелене технологије

photo-1567427018141-0584cfcbf1b8
 • Истраживања
 • Истраживачи
 • Изабране референце
 • Текући пројекти
 • Услуге
 • Галерија

Центар изузетних вредности за зелене технологије акредитован је од стране Одбора за акредитацију научно истраживачких установа 2018. године. Центар се бави истраживањима везаним за животну средину и одрживи развој, укључујући обновљиве изворе енергије, одрживу пољопривреду, заштиту, контролу и пречишћавање вода, земљишта и ваздуха, нове технологије које омогућавају смањење потрошње енергије и смањену употребу и производњу токсичних материја. Истраживачи Центра тренутно реализују више националних и међународних пројеката. Широк спектар експертиза у оквиру једне институције омогућава нам да реализујемо комплексне пројекте из области зелених технологија. У оквиру Центра постоји 7 добро опремљених лабораторија.

Обновљиви извори енергије:

руководилац Центра: Др Зорица Бранковић

 1. Radojković, D. Luković Golić, J. Ćirković, Z. Marinković Stanojević, D. Pajić, F. Torić, A. Dapčević, P. Vulić, Z. Branković, G. Branković, (2018) Tuning of BiFeO3 multiferroic properties by light doping with Nb, 44(14): 16739-16744 M21a
 2. Luković Golić, A. Radojković, A. Dapčević, D. Pajić, J. Dragović, F. Torić, J. Ćirković, G. Branković, Z. Branković (2019) Change in structural, ferroelectric, and magnetic properties of bismuth ferrite induced by doping with gadolinium, Ceramics International, 45 (15): 19158-19165 M21a
 3. A Radojković, M Žunić, S M Savić, S Perać, D Luković Golić, Z Branković, G Branković (2019) Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe 9Y0. 1O3–δ, Ceramics International, 45(7): 8279-8285 M21a
 4. Nikolić, S. Skorić, M. Lenhardt, A. Hegediš, J. Krpo-Ćetković (2020) Risk assessment of using fish from different types of reservoirs as human food–A study on European perch (Perca fluviatilis). Environmental Pollution257: 113586. M21a
 5. Milosavljević, D. Mutavdžić, K. Radotić, J. Milivojević, V. Maksimović, J. Dragišić Maksimović (2020) Phenolic profiling of 12 strawberry cultivars using different spectroscopic methods, Journal of Agricultural and Food Chemistry 68: 4346-4354 M21a
 6. Nikolic M. V., Dojcinovic M. P., Vasiljevic Z. Z., Lukovic M. D., Labus N. J. (2020), Nanocomposite Zn2SnO4/SnO2 thick films as a humidity sensing material, IEEE Sensors Journal, 20:7509-7516 M21
 1. Zorica Brankovic and Yuri Rostovtsev, (2020). “A resonant single frequency molecular detector with high sensitivity and selectivity for gas mixtures”, Scientific Reports 10, 1537 M21
 2. Radotić, D. Djikanović, J. Simonović Radosavljević, N. Jović-Jovičić, Z. Mojović (2020) Comparative study of lignocellulosic biomass and its components as electrode modifiers for detection of lead and copper ions. Journal of Electroanalytical Chemistry 862. M21
 3. Jovanović, S. Krnjajić, J. Ćirković, A. Radojković, T. Popović, G. Branković, Z. Branković (2020) Effect of encapsulated lemongrass (Cymbopogon citratus L.) essential oil against potato tuber moth Phthorimaea operculella, Crop Protection,
  132: 105109 M21
 4. Nikolic M. V. Milovanovic V., Vasiljevic Z. Z., Stamenkovic Z. (2020) Semiconductor gas sensors: Materials, Technology, Design and Application, Sensors, 20:6694 M21
 5. Bartolić, V. Maksimović, J. Dragišić Maksimović, M. Stanković, S. Krstović, R. Baošić, K. Radotić (2020) Variations in polyamine conjugates in maize (Zea mays L.) seeds contaminated with aflatoxin B1: a dose–response relationship, Journal of the Science of Food and Agriculture 100: 2905–2910. DOI 10.1002/jsfa.10317 M21
 6. Nikolic M. V., Vasiljevic Z. Z, Auger S., Vidic J., Metal oxide nanoparticles for safe active and intelligent food packaging (2021) Trends in Food Science and Technology 116 655-668 M21a
 7. Dojcinovic M. P., Vasiljevic Z. Z., Kovac, J., Tadic N. B., Nikolic M. V., (2021) Nickel manganite-alginate nano-biocomposite for temperature sensing, Chemosensors 9 241, M21
 1. Simonović Radosavljević, A. Lj Mitrović, K. Radotić, L. Zimanyi, G. Garab, G. Steinbach, (2021) Differential Polarization Imaging of Plant Cells. Mapping the Anisotropy of Cell Walls and Chloroplasts, International Journal of Molecular Sciences 22: 7661, DOI: 10.3390/ijms22147661. M21
 2. Jovanović, J. Ćirković, A. Radojković, D. Mutavdžić, G. Tanasijević, K. Joksimović, G. Bakić, G. Branković, Z. Branković (2021) Chitosan and pectin-based films and coatings with active components for application in antimicrobial food packaging, Progress in Organic coatings, 158: 106349 M21
 3. Radotić, D. Djikanović, A. Kalauzi , G. Tanasijević , V. Maksimović , J. Dragišić Maksimović (2022) Influence of silicon on polymerization process during lignin synthesis. Implications for cell wall properties, International Journal of Biological Macromolecules 198: 168–174. M21a
 4. Malešević, A. Radojković, M. Žunić, A. Dapčević, S. Perać, Z. Branković, G. Branković (2022) Evaluation of stability and functionality of BaCe1−xInxO3−δ electrolyte in a wider range of indium concentration, Journal of Advanced Ceramics, https://doi.org/10.1007/s40145-021-0547-1, M21a
 5. Tasić N., Ćirković J.,Ribić V.,Žunić M.,Dapčević A.,Branković G.,Branković Z., Effects of the silver nanodots on the photocatalytic activity of mixed-phase TiO2, Journal of the American Ceramic Society, Volume 105, Issue 1, Pages 336 – 347, 2022 M21a
 1. Branković, J. Ćirković, A. Radojković, G. Branković, J. Jovanović, S. Krnjajić, S. Veljović Jovanović (2020) Biopolymer emulsion for active packaging uses and method of manufacturing, International patent application, WO/2020/055277, M93
 2. Hidrogelovi sa sintetisanim ligninskim oligomerima kao antimikrobne supstance i sredstva za zarastanje rana (Ksenija Radotić Hadži-Manić, IMSI, Dragica Spasojević, IMSI, Danica Zmejkoski, Institut Vinča) (2020), Patent application No P-2020/1311, M93 
 1. 2021-2023: Pilot Project: Making the Iron Gates dams passable for Danube sturgeon (Contract No. 07027756/2021/844774/ETU/ENV.C.1) WE PASS 2
  Пројекат Европске комисије. ИМСИ подизводјач Националног Института Дунавске Делте (ДДНИ) из Румуније.
 2. 2022-2023 (Србија-Немачка): Развој спрегнутих метода као новог аналитичког алата за профилисање метаболита ексудата корена и растворених елемената у ризосфери
 3. 2021-2022 (Србија-Словенија): Оптимизација технологије гајења високожбунасте боровнице у заштићеним и пољским условима у циљу повећања садржаја биоактивних компоненти у плодовима, као параме
 4. 2020-2022: „Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином“ 6039663/ ПРОМИС Програм Фонда за науку Републике Србије
 5. 2020-2022: „Rational design of multifunctional electrode interfaces for efficient electrocatalytic hydrogen production“ Акроним: RatioCAT 6062244 / ПРОМИС Програм Фонда за науку Републике Србијебије
 6. 2020-2022: „REAL-TIME  DETECTION AND QUANTIFICATION OF BIOAEROSOLS RELEVANT FOR HUMAN AND PLANT HEALTH – BREATHE“ 6039613// ПРОМИС Програм Фонда за науку Републике Србије
 7. 2021-2023: „Evaluation of Microplastic in the Soils of Serbia (EMIPLAST - SoS)“ 7742318 /ИДЕЈЕ - Фонд за науку
 8. Програм управљања рибарским подручјем „Национални парк Тара“ за период 2013 – 2022. година.
 9. ЈП Национални парк Тара (2021-2032), Елаборат Програм управљања рибарским подручјем  НП „Тара“ за период 2023 -2032
 10. KОСМАЈ (“Истраживање могућности коришћења енергија сунца и ветра на малом пољопривредном газдинству у Неменикућама”), 2021-данас. Привредне организације: Пољопривредно газдинство Златка Манџуке, Неменикуће.
 11. IsHerc (истраживања и развој пројеката ветроенергетике у Херцеговини) – 2010-данас, Привредне организације: Еол Први, Невесиње, Босна и Херцеговина.

 

 

 • Израда студија могућности примене индустријског отпада у индустрији грађевинских материјала.
 • Одређивање својстава везивних материјала (финоћа млива, време везивања, сталност запремине, чврстоћа

 

 • Хидротермално, солвотермално и механохемијско процесирање материјала.
 • Карактеризација материјала: рендгенска дифракција праха, термијска анализа, ултравиолетна-видљива спектроскопија.
 • Испитивање адсорпционе моћи и фотокаталитичке активности материјала при уклањању штетних материја (текстилне боје, пестициди...) (метода UV-Vis спектроскопија).
 • Мерење абсорбансе, трансмитансе, рефлектансе и одређивање ширине забрањене зоне полупроводника (UV-Vis Дифузионо-рефлексиона спектроскопија).

 

 • Стручне услуге:
  • Карактеризација керамичких, везивних, композитних и других материјала (утврђивање минералног састава) методом рендгенске дифракције праха
 • Микроструктурна анализа керамичких, везивних, композитних и других материјала методом скенирајуће електронске микроскопије и енергетско дисперзивна спектроскопска анализа
 • Искуство у методологији испитивања физичко-механичких и структурних карактеристика везивних материјала на бази алкално- и механички активираног индустријског минералног отпада (електрофилтерског пепела термоелектрана и згуре високе пећи из производње сировог гвожђа)