Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Управни одбор

  • Проф. др Драган Митраковић, професор емеритус, Универзитет у Београду, председник
  • Проф. др Предраг Мирковић, ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
  • Проф. др Душица Карић, професор струковних студија, Академија пословних струковних студија, Београд
  • Проф. др Никола Ћурчић, виши научни сарадник у Истраживачко-развојном институту Тамиш, Панчево
  • др Зорица Маринковић-Станојевић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИМСИ
  • др Јелена Драгишић Максимовић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИМСИ,
  • др Ксенија Радотић Хаџи Манић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИМСИ