Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Управни одбор

  • Проф. др Драган Митраковић, професор емеритус, Универзитет у Београду, председник
  • Проф. др Предраг Мирковић, ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
  • Проф. др Душица Карић, професор струковних студија, Академија пословних струковних студија, Београд
  • Проф. др Никола Ћурчић, ванредни професор и научни сарадник у Институту за економику пољопривреде у Београду
  • др Стефан Скорић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду – ИМСИ, заменик председника
  • др Зорица Маринковић-Станојевић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИМСИ
  • др Иван Спасојевић, научни саветник, Универзитет у Београду – ИМСИ