Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Управа

Директор

др Драгица Станковић, научни саветник
direktor@imsi.bg.ac.rs
dstankovic@imsi.bg.ac.rs
Тел: +381-11/3555-258

Помоћник директора за међународну и сарадњу са привредом

др Мирослав Никчевић, виши научни сарадник
mvnikcevic@imsi.rs
Тел: +381-11/3555-258

Помоћник директора за људске ресурсе

др Горан Триван, научни сарадник
goran.trivan@imsi.bg.ac.rs
Тел: +381-11/3555-258

Помоћник директора за заједничке послове

мр Радмила Јовковић
rjovkovic@imsi.rs
Тел: +381-11/3058-955