КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА НА МАЛИМ ГАЗДИНСТВИМА

Обновљиви извори енергије

КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА И ВЕТРА НА МАЛИМ ГАЗДИНСТВИМА

У складу са принципима зелене економије, одрживог развоја, ефикаснијег коришћења ресурса и стварања енергетски ефикасних и самосталних локалних заједница, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду (ИМСИ) већ две деценије активно учествује у истраживачким активностима коришћења енергије сунца и ветра како на аналитичком тако и на апликативном нивоу.

Између осталог, ИМСИ нуди комплетну услугу мерења и анализа ради утврђивања могућности коришћења енергије сунца и ветра на (микро, малим и средњим) пољопривредним газдинствима и туристичким  комплексима. Активности обухватају процене интензитета ветра и сунчевог зрачења, анализу мерних података и
утврђивање могућности за оптималну прозводњу електричне енергије на жељеним локацијима. На основу мерних података, као и историјских метеоролошких података и Атласа енергетског потенцијала сунца и ветра Србије (ИМСИ, 2008), процењују се:

 • могућности одређене локације и погледу добијања електричне енергије по јединици површине соларних панела,
 • оптимална номинална снага ветро турбине,
 • одговарајуће количине електричне енергије које се могу очекивати при
  датим условима (интензитети сунчевог зрачења и брзина ветра)
 • период повраћаја иницијалних улагања.

У овим мерењина користе се мерни стубови малих висина (15-30 m) и сензори врхунског квалитета: анемометри са шољицама за мерење брзине ветра, показивачи смера ветра и пиранометри за мерење интензитета сунчевог зрачења (густина флукса сунчевог зрачења (W/m2 ) на равној површини са хемисфере изнад).

РЕФЕРЕНЦЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у Београду (ИМСИ) је био носилац пројеката који су резултирали са две стратешке аналитичке студије о обновљивим изворима енергије у Србији:

 • Студија енергетског потенцијала Србије за коришћење сунчевог зрачења и енергије ветра, (2004).
 • Атлас енергетског потенцијала сунца и ветра Србије, (2008).

Израда ових стратешких докумената финансирана је од стране Министарства за науку
и технолошки развој Републике Србије.

ИМСИ је био учесник и носилац мултисициплинарних пројеката:

 • FP6 – SEEWIND (“South East European Wind Energy Exploitation”), (2008-2014).
  Пројекат je финансирала је Европска комисија у оквиру 6. Oквирног програма (FP6), Генерална дирекција за енергетику и транспорт, конкретно Дирекција Д која се бави новим и обновљивим изворима енергије, енергетском ефикасношћу и иновацијама.
 • SYNENERGY, (2009-2011). Пројекат су финансирали Грчки генерални директорат за међународну развојну сарадњу (Hellenic Aid) и Америчка агенција за међународни развој (The US Agency for International Development-USAID).
 • Развој технолошки напредне ветротрбине оптимизоване за мале брзине ветра, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, (2006).

Стручњаци ИМСИ сарађују са реномираним компанијама из области обновљивих извора енергије, укључујући:

 • Energiewerkstatt, Austria.
 • Deutsches Wind Energie Institute, Germany.
 • CRES (Center for Renewable Energy Sources), Greece.
 • Meteotest, Switzerland.
 • DEWI Offshore and Certification Centre, Germany.
 • ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable
  Economic Development), Italy.
 • GE:Net GmbH, Germany.
 • Ammonit Measurement GmbH, Germany.
 • Campbell Scientific, USA.

На апликативном нивоу, стручњаци ИМСИ реализовали су 18 мерних кампања на
пољопривредним газдинствима и y руралним областима:

 1. Крњево, Велика Плана. Инвеститор: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и Подрум Радовановић (2006-2008).
 2. Салаш, Пољопривредно предузеће Салаш, Зајечар. Инвеститор: ИМСИ (2008-2010).
 3. Виљеколо 1 и 2, Варденик, Сурдулица. Инвеститори: АД Масурица и Европска комисија (2008-2014).
 4. Смиловци, Димитровград. Инвеститор: Омега ПЛУС (2009-2010).
 5. Столови, Варденик, Сурдулица. Инвеститори: АД Масурица и Европска комисија (2009-2010).
 6. Стрешер, Варденик, Сурдулица. Инвеститори: АД Масурица и Европска комисија (2010-2011).
 7. Сиколе, Зајечар, Пољопривредно газдинство Мирчић. Инвеститори: Hellenic Aid, USAID. (2010-2011).
 8. Jабучки рит, Пољопривредни комбинат Београд, Палилула. Инвеститори: Hellenic Aid, USAID (2010-2011).
 9. Милевци, Милевске планине, Босилеград. Инвеститори: ИМСИ и општина Босилеград (2012-2014).
 10. Зечак, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2010-2011).
 11. Mорине, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2010-2011).
 12. Зијемља, Мостар, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2010-2011).
 13. Гребак, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2010-2011).
 14. Буторовац, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2011-2014).
 15. Студенци, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2011-2014).
 16. Tоланово брдо, Невесиње, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2011-2014).
 17. Хргуд, Берковићи, Република Српска, БиХ. Инвеститор: ЕОЛ Први (2011- 2015).
 18. Неменикуће, Младеновац. Инвеститор: Пољопривредно газдинство Манџука (2021-сада).

Истраживачи ИМСИ аутори су високо цитираних радова у престижним међународним часописима, укључујући:

 • Gburčik V, Mastilović S, Vučinić Ž, Assessment of solar and wind energy resources in Serbia. Journal of Renewable and Sustainable Energy 5 (4).: 041822, (2013).
 • Gburcik P, Gburcik V, Gavrilov M, Srdanovic V, Mastilovic S, Complementary Regimes of Solar and Wind Energy in Serbia. International Scientific Journal Geographica Pannonica 10: 22-25, (2006).