Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Универзитет у Београду
Институт за мултидисциплинарна истраживања

Основни контакт

Контакти по одсецима

Одсек за биологију и заштиту копнених вода

Одсек за науку о
материјалима

Одсек за биљне, земљишне и нано системе 

Одсек за науке о живим системима

Центар за зелене технологије