Горивне ћелије

Обновљиви извори енергије

Горивне ћелије

У Одсеку за науку о материјалима се у последњих 15 година континуирано спроводе истраживања везана за горивне ћелије и њихову потенцијалну примену као обновљивих извора енергије. Горивне ћелије производе електричну из хемијске енергије уз минималне губитке, а као гориво користе најчешће водоник. Реч је о веома чистим изворима електричне енергије, јер као нуспроизвод настаје вода или водена пара. Од различитих типова горивних ћелија, посебно су интересантне оне на бази оксида у чврстом стању (Solid oxide fuel cells), код којих је електролит сачињен од непорозне керамике која постаје проводник протона или кисеоничних јона на високим температурама. До сада је из ових истраживања на Одсеку проистекло неколико докторских дисертација, као и многобројне публикације и презентовања на домаћим и међународним научним скуповима.

 

Шематски приказ горивне ћелије (лево) и пример микроскопског приказа попречног пресека где се уочавају главне компоненте горивне ћелије на бази баријум-церијум-оксида допираног индијумом (десно).

Пројекти:

„Савремена метал-оксидна керамика и танки филмови“ (ON 142040), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2006-2010);

„0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, својства и процесирање“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2020).

Публикације:

М. Zunic, L. Chevallier, F. Deganello, A. D’Epifanio, S. Licoccia, E. Di Bartolomeo, E. Traversa, Electrophoretic deposition of dense BaCe0.9Y0.1O3−x electrolyte thick-films on Ni-based anodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, 2009, 190, 417-422.

Radojković, M. Žunić, S.M. Savić, G. Branković, Z. Branković, Enhanced stability in CO2 of Ta doped BaCe0.9Y0.1O3–δ electrolyte for intermediate temperature SOFCs. Ceramics International, 2013, 39, 2631-2637.

А. Radojkovic, S. Savic, S. Prsic, Z. Brankovic, G. Brankovic, Improved electrical properties of Nb doped BaCe0.9Y0.1O2.95 electrolyte for intermediate temperature SOFCs obtained by autocombustion method. Journal of Alloys and Compounds, 2014, 583, 278-284. 

A. Radojković, M. S. Savić, N. Jović, J. Ćirković, Ž. Despotović, A. Ribić, Z. Branković, G. Branković, Structural and electrical properties of BaCe9Eu1O2.95electrolyte for IT-SOFCs, Electrochimica Acta, 2015, 161, 153-158.
A. Radojković, M. Žunić, S. M. Savić, S. Perać, D. Luković Golić, Z. Branković, G. Branković, Co-doping as a strategy for tailoring the electrolyte properties of BaCe0. 9Y0. 1O3–δ, Ceramics International, 2019, 45 (7), 8279-8285.