Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Nastava

 

Istraživači iz IMSI koji učestvuju u održavanju nastave na Univerzitetu u Beogradu:

 

Doktorske akademske studije

 

►. Dr Sonja Veljović-Jovanović

 

• DN-FMB-I4: “Mehanizmi odgovora biljaka na abiotički stre”, doktorske studije na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu

 

►1. Dr Aleksandar Hegediš

 

• DS-EŽB-I3: “Primenjena ekologija životinja” (studijski program: Ekologija), Biološki fakultet.

 

• DS-HID-I1: “Ekologija i konzervaciona biologija riba” (studijski program: Ekologija), Biološki fakultet.

 

• DS-ZB-I1: “Ekologija invazivnih vrsta” (studijski program: Ekologija), Biološki fakultet.

 

• DS-ZB-I4: “Primenjena ekologija i održivo korišćenje bioloških resursa” (studijski program: Ekologija), Biološki fakultet.

 

►. Dr Miroslav Nikolić

 

• ERI : “Ekologija rizosfere” doktorske studije na poljoprivrednom fakultetu.