Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Pravna akta

IMSI
 

►1. Statut

 

►2. Odluka o izmanama i dopunama statuta IMSI

 

►3. Saglasnost ministarstva na odluku izmenama i dopunama statuta IMSI

 

►4. Statut IMSI (prečišćen tekst)

 

►5. Poslovnik o radu Naučnog veća

 

►6. Pravilnik o sprovođenju postupka za sticanje zvanja istraživača

 

►7. Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019.

 

►8. Pravilnik o korišćenju i održavanju opreme

 

►9. IMSI Pravilnik o postupku javne nabavke 14.04.2021.

 

►10. IMSI Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja u IMSI_29 mart 2016

 

►11. Kodeks ponasanja u naučnoistraživačkom radu IMSI

 

►12. Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u IMSI

 

Odluka spisak posrednika MOBING

Odluka o imenovanju lica u vezi sa uzbunjivanjem

 
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
 

►1. Zakon o nauci i istraživanjima

►2. Pravilnik o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija

►3. Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača

►4. Zakon o zaštiti uzbunjivača

 
VLADA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGI DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE
 

►1. Odluka o akreditaciji IMSI

►2. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora IMSI