Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

O nama

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) je u grupi najuspešnijih naučnih ustanova u našoj zemlji. Osnovan je 1970. godine pod nazivom Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu (CMS) sa ciljem da podstakne razvoj istraživanja i postdiplomskog školovanja mladih naučnih radnika u graničnim, multidisciplnarnim oblastima nauke i istraživanja.

Ključnu ulogu u stvaranju Centra imali su istaknuti članovi Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) profesori: Radoslav Anđus, Momčilo Ristić, Aleksandar Despić, Ljubiša Rakić, Rajko Tomović, Mirko Simić, Dušan Kanazir, Momir Vukobratović, Miroslav Gašić, Pantelija Nikolić, Dragutin Dražić, kao i prvi direktor Zvonimir Damjanović. Oni su postavili temelje modernih postdiplomskih studija gde su mladi ljudi kroz rad i učešće na naučnoistraživačkim projektima Centra, kasnije Instituta, iz disciplina koje predstavljaju sintezu ili su na granici između medicine, biologije, hemije, fizike, matematike i tehničkih nauka dobijali neophodno obrazovanje. Godine 2007. Centar je reorganizovan kao naučnoistraživačka ustanova čiji je naziv Institut za multidisciplinarna istraživanja. Tokom 40 godina postojanja u Centru, kasnije Insitutu, titulu je steklo 750 magistra i više od 50 doktora nauka. Danas su to istaknuti naučnici i profesori kod nas i u svetu.

Danas Institut ima 44 doktora i 9 magistara nauka, kao i 14 istraživača pripravnika koji su angažobani na 23 projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije. Osim ovih projekata Institut učestvuje kao nosilac ili učesnik na nekoliko međunarodnih projekata.