Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

LINKOVI

 

Univerzitet u Beogradu
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

INSTITUTI

 

Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) Univerziteta u Beogradu
Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu
Institut “Mihajlo Pupin”, Univerzitet u Beogradu
Institut tehničkih nauka (ITN) Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd
Institut za puteve, Beograd
Institut za ispitivanje materijala (IMS), Beograd
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS), Beograd

 

FAKULTETI

 

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Građevinski fakultet, Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

 

NACIONALNA UDRUŽENJA

 

Srpsko hemijsko društvo
Društvo fizikohemičara Srbije
Društvo za fiziologiju biljaka Srbije
Biohemijsko društvo Srbije
Društvo za keramičke materijale Srbije
Zeolitsko društvo Srbije
Društvo za neuronauke Srbije
Društvo za zaštitu bilja Srbije
Savez inženjera i tehničara Srbije

 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 

European Ceramic Society
International Society of Electrochemistry
European Microscopy Society
International Fertiliser Society
Society for Conservation Biology
World Sturgeon Conservation Society
European Association of Fish Pathologists
Federation of European Neuroscience Societies
Association of Italian and Serbian Scientists and Scholars (AIS3)
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 

OSTALO

 

Konzorcijum biblioteka Srbije (KOBSON)
Jedinica za upravljanje projektom (JUP)
Zajednica instituta Srbije
Centar za promociju nauke
Centar za transfer tehnologije
Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije