Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Kontakt

Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI), Univerzitet u Beogradu
Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd, Srbija
Poštanski fah 33
 
Telefon: +381-11/3555-258
Faks: +381-11/3055-289
E-mail: office@imsi.rs, office@imsi.bg.ac.rs
Web: www.imsi.bg.ac.rs
 
 
 

Prostorije i organizacione jedinice IMSI se nalaze na više različitih lokacija u gradu:

 
 

Prikaži Lokacije IMSI na većoj mapi

 
 

►1. Uprava i Administrativna služba

Lokacija: Objekat iza zgrade Šumarskog fakulteta, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd

 

►2. Odsek za nauku o materijalima

Lokacija: Zgrada Instituta “Mihajlo Pupin”, Volgina 15, 11060 Beograd

Kontakt (rukovodilac odseka dr Goran Branković): +381-11/2085-043, goran.brankovic@imsi.bg.ac.rs

 

►3. Odsek za nauku o materijalima (grupa za elektrohemiju)

Lokacija: Zgrada Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4, 11000 Beograd

Kontakt (dr Nevenka Elezović ): +381-11/3303-688, elezovic@imsi.bg.ac.rs

 

►4. Odsek za nauku o živim sistemima

Lokacija: Zgrada Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” (IBISS), Bulevar despota Stefana 142,
11060 Beograd

Kontakt (rukovodilac odseka dr Ksenija Radotić Hadži-Manić): +381-11/2078-480, xenia@imsi.bg.ac.rs

 

►5. Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu

Laboratorija za akvakulturu

Lokacija: Zgrada Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” (IBISS), Bulevar despota Stefana 142,
11060 Beograd

Kontakt (rukovodilac odseka dr Aleksandar Hegediš): +381-11/2078-477, hegedis@imsi.bg.ac.rs

 

►6. Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (grupa za ishranu biljaka)

Zajednička laboratorija IMSI i Šumarskog fakulteta

Lokacija: Zgrada Šumarskog fakulteta, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd

Kontakt (dr Miroslav Nikolić): +381-11/3058-956, mnikolic@imsi.bg.ac.rs