Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

   Dobra

 

16.04.2021. Plan javnih nabavki za 2021. godinu

 

15.10.2020. Uskladjeni plan 2020

09.11.2020. Izmenjena verzija plana javnih nabavki 2020

 

Datum: 20.11.2020.                   Broj: 0004/2020 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka PREDMET: Racunarska oprema

20.11.2020. Poziv za podnošenje ponuda JN 0004 2020

20.11.2020. Podaci o predmetu nabavke JN 0004

20.11.2020. Tehnicka specifikacija JN 0004

20.11.2020. Obavestenje o izmenama ili dodatnim informacijama JN 0004

20.11.2020. Kriterijumi za dodelu ugovora JN 0004

20.11.2020. Uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu JN 0004

20.11.2020. Model ugovora JN 0004

20.11.2020. Obrazac strukture cena JN 0004

20.11.2020. Obrazac troskova pripreme ponude JN 0004

08.12.2020. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

08.12.2020. Javni poziv – prečišćeni tekst

08.12.2020. Model ugovora – izmenjen

08.12.2020. Obrazac strukture cena – izmenjen

08.12.2020. Tehnicka specifikacija – izmenjena

08.12.2020. Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu – izmenjeno

24.12.2020. Odluka o dodeli ugovora

 

Datum: 20.11.2020.                   Broj: 0001/2020 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka PREDMET: Hemikalije

20.11.2020. Poziv za podnošenje ponuda JN 0001 2020

20.11.2020. Konkursna dokumentacija JN 0001 2020

08.12.2020. Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama JN 0001 2020

08.12.2020. Konkursna dokumentacija JN 0001 2020

08.12.2020. Pitanja i odgovori 25.11.2020

08.12.2020. Pitanja i odgovori 25.11.2020

24.12.2020. Odluke o dodeli ugovora

24.12.2020. Odluke o obustavi postupka

 

Datum: 20.05.2020.                   Broj: 01/2020 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

20.05.2020. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 1 2020

20.05.2020. Konkursna dokumentacija JNMV 01 2020

22.05.2020. Tehnicka ispravka konkursne dokumentacije JNMV 01 2020

22.05.2020. Prilog tehnicke ispravke JNMV 01 2020

02.06.2020. Odluka o dodeli ugovora JNMV 01 2020

 

Datum: 15.10.2019.                   Broj: 06/2019 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti JNMV PREDMET: Automatski višenamenski čitač mikroploča sa detekcijom pomoću apsorpcije i fluorescencije

15.10.2019. Konkursna dokumentacija

15.10.2019. Poziv za podnošenje ponuda

04.11.2019. Odluka o dodeli ugovora

21.11.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Datum: 05.09.2019.                   Broj: 02/2019 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti JNMV PREDMET: Hemijski proizvodi

29.08.2019. Konkursna dokumentacija

05.09.2019. Poziv za podnošenje ponuda

06.09.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 2 2019

06.09.2019. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JNMV 2 2019

12.09.2019. Dodatno pojasnjenje konkursne dokumentacije JNMV 2 2019

12.09.2019. Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 2 2019

17.09.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije br 2 JNMV 2 2019

17.09.2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 2 2019

30.09.2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 2 019 IMSI

 

Datum: 29.08.2019.                   Broj: 05/2019 Status postupka:

POSTUPAK: Otvoreni postupak JN OP PREDMET: Univerzalni stoni redgenski difraktometar za analizu praškastih materijala

29.08.2019. Poziv za podnošenje ponuda JN OP 05 2019

29.08.2019. Konkursna dokumentacija JN OP 05 2019

20.09.2019. Dodatno pojasnjenje konkursne dokumentacije JNOP 5 2019

23.09.2019. Dodatno pojasnjenje 2 konkursne dokumentacije JNOP 5 2019

27.09.2019. Dodatno pojasnjenje 3 konkursne dokumentacije JNOP 5 2019

11.10.2019. Odluka o dodeli ugovora JNOP 5 2019 IMSI

03.04.2020. Odluka o obustavi postupka JN OP 5 2019

24.04.2020. Obaveštenje o obustavi postupka JN OP 5 2019

 

Datum: 09.07.2019.                   Broj: 04/2019 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Instrumenti za merenje – uređaj za termičku analizu-simultana termogravimetrijska i diferencijalna skenirajuća kalometrijska analiza (TG, DTG, DTA, DSC)

09.07.2019. Poziv za podnošenje ponuda

09.07.2019. Konkursna dokumentacija

16.07.2019. Odgovori na pitanja

22.07.2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 04 2019

06.08.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 04 2019

 

Datum: 22.03.2019.                   Broj: 01/2019 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

22.03.2019. Poziv za podnošenje ponuda

22.03.2019. Konkursna dokumentacija JNMV 01 2019

04.04.2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 01 2019

27.04.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01 2019

 

Datum: 20.09.2018.                   Broj: 07/2018 Status postupka:

POSTUPAK: Otvoreni postupak JNOP PREDMET Spektrometri: opticki emisioni (ICP-OES) i infracrveni (FT-IR)

19.09.2018. Poziv za podnošenje ponuda JNOP 07 2018

19.09.2018. Konkursna dokumentacija JNOP 07 2018

04.10.2018. Odgovori na pitanja

12.10.2018. Odgovori na pitanja

15.10.2018. Odgovori na pitanja

05.11.2018. Odluka o dodeli ugovora

 

Datum: 03.05.2018.                   Broj: 02/2018 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Hemijski proizvodi

03.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02 2018

25.04.2018. Konkursna dokumentacija JNMV 02 2018

18.05.2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 02 2018

 

Datum: 23.03.2018.                   Broj: 03/2018 Status postupka:

POSTUPAK: Otvoreni postupak JNOP PREDMET: EPR Spektrometar sa sistemom za hladjenje

23.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda

23.03.2018. Konkursna dokumentacija JN OP 03 2018

29.03.2018. Odgovor na pitanje

12.04.2018. Odgovori na pitanja

21.05.2018. Odluka o dodeli ugovora JN OP 03 2018

 

Datum: 21.03.2018.                   Broj: 01/2018 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

21.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2018. Konkursna dokumentacija JNMV 01 2018

03.04.2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 01 2018

18.04.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01 2018

 

Datum: 19.09.2017.                   Broj: 06/2017 Status postupka:

Javne nabavke OTVORENI POSTUPAK JNOP PREDMET: Kabinetski rendgen sistem za ozracivanje

19.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda

18.09.2017. Konkursna dokumentacija

29.11.2017. Odluka o dodeli ugovora

 

Datum: 29.08.2017.                   Broj: 04/2017 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Instumenti za merenje i ispitivanje

29.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda

25.08.2017. Konkursna dokumentacija JNMV 04 2017

11.09.2017. Odluka o dodeli ugovora JNMV 04 2017

 

Datum: 04.04.2017.                   Broj: 01/2017 Status postupka:

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

04.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda

04.04.2017. Konkursna dokumentacija JNMV 01 2017

13.04.2017. Odluka o dodeli ugovora JNMV 01 2017

23.05.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01 2017

 

Datum: 08.11.2016                   Broj: 03/2016 Status postupka: Otvoren

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Hemijski proizvodi

08.11.2016. Poziv za konkurs: JNMV 03 2016

08.11.2016. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 03 2016

09.11.2016. Izmena i dopuna dokumentacije za poziv JNMV 03 2016

09.11.2016. Izmena i dopuna dokumentacije broj 2 za poziv JNMV 03 2016

09.11.2016. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije JNMV 03 2016

09.11.2016. Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

30.11.2016. Odluka o dodeli ugovora JNMV 03 2016

20.12.2016. Obaveštenje o obustavi postupka partije 11, 14, 17

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15

21.12.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16

 

 

Datum: 05.04.2016                   Broj: 01/2016 Status postupka: Završen

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

05.04.2016. Poziv za konkurs: JNMV 01 2016

05.04.2016. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 01 2016

10.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01 2016

 

Datum: 28.09.2015.                   Broj: 12/2015 Status postupka: Završen

 

 

 

Datum: 03.07.2015.                  Broj: 08/2015 Status postupka: Završen

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Putnički automobil – staro za novo

03.07.2015. Poziv za konkurs: JNMV 08 2015
03.07.2015. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 08 2015
16.07.2015. Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za poziv JNMV 08 2015

 

 

 

Datum: 25.02.2015.                   Broj: 01/2015 Status postupka: Završen

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

25.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda
25.02.2015. Konkursna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

Datum: 27.02.2014.                   Broj: 01/2014Â Status postupka: Završen

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Električna energija

27.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

 

 

 

Usluge

 

 

Datum: 04.07.2019.                   Broj: 03/2019 Status postupka: 

POSTUPAK: Posredovanje pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

04.07.2019. Poziv za podnošenje ponuda
04.07.2019. Konkursna dokumentacija

23.07.2019. Odluka o dodeli ugovora JNMV 03 2019

06.08.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 03 2019

 

Datum: 30.05.2018.                   Broj: 06/2018 Status postupka: 

POSTUPAK: Posredovanje pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

30.05.2018. Poziv za konkurs: JNMV 06 2018

30.05.2018. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 06 2018

15.06.2018. Odluka o dodeli ugovora JNMV 06 2018

 

Datum: 30.05.2017.                   Broj: 03/2017 Status postupka: 

POSTUPAK: Posredovanje pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

30.05.2017. Poziv za konkurs: JNMV 03 2017

30.05.2017. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 03 2017

13.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 03 2017

23.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 03 2017

 

Datum: 12.05.2016                   Broj: 02/2016 Status postupka: Završen

POSTUPAK: Posredovanje pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

12.05.2016. Poziv za konkurs: JNMV 02 2016

12.05.2016. Konkursna dokumentacija za poziv JNMV 02 2016

21.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02 2016

21.06.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02 2016

 

Datum: 18.06.2014.                  Broj: 09/2014 Status postupka: Završen

POSTUPAK: Javna nabavka male vrednosti PREDMET: Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smestaja

18.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda
18.06.2014. Konkursna dokumentacija
29.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za postupak JN: 09-2014