Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Spisak magistranata i doktoranata koji su upisani na poslediplomske studije

na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu.

 

Univerzitet u Beogradu osnovao je 1970. godine Centar za multidisciplinarne studije

kao nastavno-naučnu jedinicu radi izvođenja poslediplomske nastave

i organizovanja istraživanja koja imaju multidisciplinarni karakter.

Od 1992. godine Univerzitet osniva Veće za poslediplomske sudije

gde se i donose i verifikuju sve odluke, dok CMS organizuje studije.

 

Do sada je uspešno odbranjeno 64 doktorskih disertacija

i 770 magistarskih teza.

 

Ovde možete preuzeti listu svih magistarskih i doktorskih teza.