Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

 
 

Sekretar Instituta

 

Referent za naučno-obrazovne delatnosti
Šef računovodstva

Svetislav Dražić

Marina Rašeta

Budimirka Trišić

Tel: +381-11/3056-811

 

Tel: +381-11/3056-811

Tel: +381-11/3058-954

IT-sistem administrator

 

Sistem inženjer
Referent za finansijske i računovodstvene poslove

Siniša Veličković

Ljiljana Stepić

Tel: +381-11/3058-953

 

Tel: +381-11/2078-458

Tel: +381-11/3058-954

Poslovni sekretar

 

Tehničari
Kurir – higijeničar

Tatjana Biorac

Aleksandar Kosanović

Danijela Marić

Tel: +381-11/3555-258

Dragan Tasić

Tel: +381-11/3555-258

 

Tel: +381-11/2085-041