Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Rufford fondacija je donela odluku da kroz svoj Drugi Rufford Mali Grant podrži našu koleginicu dr. Milicu Jaćimović i njen tim kroz nastavak projekta “Masovni izlov crnog američkog patuljastog soma (Ameiurus melas) – mogućnost samoodrživog komercijalnog uzgoja u Srbiji”.

Posted on by asavic

Ovaj projekat predstavlja nastavak istraživanja crnog američkog patuljastog soma, koji se tokom predhodnog projekta realizovao u Parku prirode “Ponjavica”, i eksperimentalnog uzgoja ove vrste u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „Mali Dunav“ Oglednog dobra “Radmilovac” Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu (CEFAH). Markovačko jezero je izabrano kao novi lokalitet za istraživanje riblje zajednice i fitoplanktona, kako bi se dobili rezultati o stanju ihtiofaune pre i posle selektivnog masovnog izlova crnog američkog patuljastog soma, kao i kakve efekte ovaj izlov ima na celokupan metabolizam ekosistema. Tokom prvog dela istraživanja dobijeni su veoma značajni rezultati u pogledu eksperimentalog uzgoja ove vrste. Nastavak projekta će biti usmeren na usavršavanje starih i pronalaženju novih komercijalnih tehnologija uzgoja, kako bi se dobio krajnji
proizvod – riba komercijalne veličine.
Ihtiološko istraživanje će biti prošireno istraživanjem fitoplanktona koje će realizovati Katedra za algologiju, mikologiju i lihenologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Takođe, koristiće se multiparametarska sonda kako bi se dobili podaci o promenama u strukturi zajednice fitoplanktona i metabolizma ekosistema tokom masovnog izlova crnog američkog patuljastog soma.

Naime, crni američki patuljasti som predstavlja najzastupljeniju i najuspešniju invazivnu vrstu ribe koja naseljava kopnene vode Evrope. To je vrsta koja je odgovorna za narušavanje biološke ravnoteže i kao takva predstavlja veliki i značajan problem za upravljače ribarskih područja širom Evrope. Crni američki patuljasti som naseljava 53,2% celokupne površine Srbije i istraživanja koja su sprovedena u proteklih nekoliko godina otkrivaju dominantno prisustvo ove vrste u mnogim kopnenim vodama u Srbiji.

Eksperimentalni uzgoj bi trebalo da da konretne podatke o najboljem sistemu uzgoja, prinosima koji se mogu postići u različitim sistemima gajenja, kvalitetu ribe i ekonomskoj isplativosti uzgoja. Ideja je da se dobijeni rezultati predstave potencijalnim partnerima iz privrede. Ukoliko bi se pokazalo da je ovakav način uzgoja ekonomski isplativ, onda bi sistem: sanacioni izlov, nasad i gajenje izlovljene mlađi do konzumne veličine postao samoodrživ. Ribnjaci u Srbiji bi tada mogli da finansiraju kontinuirane sanacione izlove ove vrste. Za uzvrat bi dobijali juvenilne jedinke i ne bi morali da ulažu u mrešćenje i negu mlađi (najteži, najosetljiviji i najskuplji deo procesa uzgoja). Ukoliko bi za par meseci mogli da dobiju visokokvalitetnu ribu komercijalne veličine mogli bi da je plasiraju na tržište po za kupce prihvatljivim cenama. Ekosistemi ugroženi ovom vrstom bi se
tada kontinuirano oslobađali ove štetočine, a istovremeno bi se proizvodila kvalitetna riba za ljudsku ishranu.

Leave a Reply