Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Снежана Луковић

Mастер технологије

Стручни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 048

Област истраживања

 • Магнетни материјали
 • Дебелослојна технологија и дебелослојни сензори
 • Анализа утицаја механичке активације почетних прахова на својства синтерованих материјала
 • Процеси и технологије добијања различитих материјала за електронику
 • Електрична и магнетна карактеризација материјала и примена у електроници

Вештине

Велико искусво има из области танких и дебелих слојева електротехничких материјала. Ради на следећим уређајима: Инструмент за мерење импедансе “Hioki LCR HiTester 3532-50”, Струјно-напонски извор и мерач “Keithley 237”, Инструмент за мерење импедансе “Agilent HP 4276A LCZ Meter”, Систем за наношење танких филмова, Цевна пећ са максималном температуром од 1600°C и уређајима за производњу дебелих слојева.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

2017- : Стручни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2005-2015: Помоћник директора, „Космос“ д.о.о. Београд, Светог Саве 16-18

2002-2005: Директор предузећа, „Пан Граф“ д.о.о. Београд, Тошин бунар 268 Нови Београд

1998-2002: Стручни консултант, „Дата статус“, Милутина Миланковића 1/45 Нови Београд

1988-1992: Као стипендиста радила у ЕЛАНУ Пријепоље, на технологији композитних материјала, лепкова за гуму и пластику за наменску индустрију и на ливењу пластике и у ДУГИ Београд на производњи боја и лакова.

2.Образовање:

1998: Мастер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

1998: Дипломирани инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

 • 2011-2019. Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње
 1. Stanko O. Aleksic, Nebojsa Mitrovic, Miloljub Lukovic, Snezana G. Lukovic, Nenad T. Nikolic, “Heat loss flowmeter for water based on thick film thermistors in power save regime”, August 2020, IEEE Sens. J., DOI: 10.1109/JSEN.2020.3015023
 2. O. Aleksic, N. S. Mitrovic, Z. Nikolic, M. D. Lukovic, Nina N. Obradovic, S. G. Lukovic, “Three-axis’ heat loss anemometar comprising thick-film segmented thermistors”, IEEE Sens. J.19(22) (2019) 10228-10235, ISSN: 1558-1748, str. 10228-10235, DOI: 10.1109/JSEN.2019.2929356
 3. O. Aleksic, N. S. Mitrovic, M. D. Lukovic, S. D. Veljovic-Jovanovic, S. G. Lukovic, M. V. Nikolic, and O. S. Aleksic, “A Ground Temperature Profile Sensor Based on NTC Thick Film Segmented Thermistors: Main Properties and Applications”, IEEE Sens. J.18(11) (2018) 4414-4421, DOI: 10.1109/JSEN.2018.2820123
 4. Miodrag M. Milutinov, Maria Vesna Nikolic, Snezana G. Lukovic, Nelu Blaz, Nebojsa Labus, Obrad S. Aleksic, Ljiljana D. Zivanov, “Influence of Starting Powder Milling on the Magnetic Propertis of Mn-Zn Ferrite Appl. Ceram.11(6) (2017) 160-169, DOI: 10.2298/PAC1702160M
 5. Snežana G. Luković, Ljiljana D. Živanov, Miloljub D. Luković, Obrad S. Aleksić, Maria V. Nikolić, “Gradijentni senzor za merenje temperature tla” XVI међународни научно-стручни симпозијум INFOTEH-JAHORINA 16 (2017) 30-33.
 6. Miloljub D. Lukovic, Maria V. Nikolic, Zorka Z. Vasiljevic, Nelu Blaz, Snezana Lukovic, Obrad S. Aleksic, Impedance response of pseudobrookite thick films with a sandwich configurationProceedings of the 40th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) (2017) 1-5, DOI: 10.1109/ISSE.2017. 8000886

Техничка решења и патенти

 1. М.D.Luković, O.Aleksić, S.G.Luković, М.V.Nikolić, О. Аleksić, L j.Živanov, ”Градијентни сензор температуре тла GST-1, razvijeno u okviru projekta tehnološkog razvoja TR 32016, priznato 03.04.2018.
 2. D.Luković, S.O.Aleksić, N.Blaž, S.G.Luković, Lj. Živanov, ”Jednoosni senzor brzine vetra JSBV-1, Tehničko rešenje – novi industrijski prototip, primena decembar 2018.
 3. Blaž, Lj. Živanov, M.D.Luković, S.O.Aleksić, S.G. Luković, ”Nove konfiguracije EMI potiskivača realizovanih pomoću snopa Mn-Zn feritnih jezgara sa dubokim žlebovima, Tehničko rešenje – novi industrijski prototip, primena decembar 2018.
 4. Obrad S. Aleksić, Maria V. Nikolić, Miloljub D. Luković, Sonja D. Veljović- Jovanović, Snežana G. Luković, Gradijentni senzor temperature tla sa debeloslojnim segmentiranim termistorima” Prijava patenta br. П-2017/1329