Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Никола Илић

др наука-технолошко инжењерство-хемијско инжењерство

Научни сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 057

Област истраживања

Синтеза прахова и процесирање керамике, хемијска синтеза танких филмова, структурна карактеризација, електрична, оптичка и магнетна својства, керамички материјали на бази бизмут-ферита, мултифероични материјали, фотокаталитичка разградња органских загађујућих материја, технологија пречишћавања воде.

Вештине

Рад у хемијској лабораторији, хемијске и физичке методе синтезе керамичких прахова, процесирање керамичких материјала и добијање танких филмова хемијским методама из раствора, синтеза флексибилних композитних филмова керамика-полимер методом врућег пресовања, рад и анализа резултата дифрактометрије рендгенског зрачења (XRD) у FullProf програму, оптичка карактеризација на UV-Vis спектрофотометру, анализа магнетних својстава материјала магнетометријом вибрирајућег узорка (VSM) и на уређају за магнетна мерења меких магнетних материјала (Electrical steel tester MPG), карактеризација диелектричних, фероелектричних и импеданс својстава материјала.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:

 • 2019-данас: Научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,
 • 2017-2019: Истраживач сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду,
 • 2013-2017: Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду, Истраживач приправник од 2016.,
 • 2012-2013: Пракса у компанији НИС Газпром Нефт.

2.Образовање:

 • 2012-2018: докторске академске студије: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Студијски програм Хемијско инжењерство,
 • 2011-2012: мастер академске студије на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, Студијски програм Хемијско инжењерство,
 • 2007-2011: основне академске студије на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, Студијски програм Хемијска технологија, студијско подручје Неорганска хемијска технологија.

3.Награде и признања:

 • Специјално признање Српског хемијског дрштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду,
 • Повеља-Награда Панта С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за изузетан успех током студија школске 2009/2010. године и 2010/2011. године и завршетак студија школске 2010/2011 године.

4.Oстале професионалне активности

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Рецензирао за 5 међународних часописа.

Чланства:

 • Друштво за керамичке материјале Србије
 • Српско хемијско друштво

Актуелни:

 • Билатерални пројекат између Србије и Италије, „Безоловни пиезоелектрични и мултифероични флексибилни филмови за примену у нанотехнологији, енергетски ефикасним технологијама и уређајима за складиштење енергије“,
 • COST CA17123 – „Ултрабрза опто-магнето електроника за недисипативне информационе технологије“ (MAGNETOFON), https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview.

Завршени:

 • Билатерални пројекат између Србије и Аустрије, „Материјали Ауривилијусове структуре без присуства олова: корелација Раман спектроскопије и фероелектричних и мултифероичних својстава“,
 • ИИИ45021, „Синтеза нанопрахова и процесирање керамике и нанокомпозита са специфичним електричним и магнетним својствима за примену у интегрисаним пасивним компонентама“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
 • COST MP1308 – „Ка оксидној електроници“ (TO-BE),
 • COST IC1208 – „Интегрисање уређаја и материјала: изазов за нове инструментације у информационим и комуникационим технологијама“,
 • Билатерални пројекат између Србије и Словеније, „Мултифероични композитни материјали за нове примене“,
 • COST MP0904 – „Једнофазни и вишефазни фероици и мултифероици са ограниченом геометријом“ (SIMUFER).
 1. N. Ilić, G.F. Teixeira, J. Bobić, V. Spasojević, A. Džunuzović, M. Vijatović Petrović, M.Ap. Zaghete, B. Stojanović, Auto-combustion synthesis as a method for preparing BiFeO3 powders and flexible BiFeO3/PVDF films with improved magnetic properties. Influence of doping ion position, size and valence on electric properties, Mater. Sci. Eng. B 280 (2022) 115686.
 2. J. Bobić, N. Ilić, V. Veerapandiyan, M. Vijatović Petrović, M. Deluca, A. Džunuzović, J. Vukmirović, K. Ning, K. Reichmann, S. Tidrow, Tailoring the ferroelectric and magnetic properties of Bi5Ti3FeO15 ceramics by doping with Co and Y, Solid. State. Sci. 123 (2022) 106802.
 3. M. Vijatovic Petrovic, F. Cordero, E. Mercadelli, E. Brunengo, N. Ilic, C. Galassi, Z. Despotovic, J. Bobic, A. Dzunuzovic, P. Stagnaro, G. Canu, F. Craciun, Flexible lead-free NBT-BT/PVDF composite films by hot pressing for low-energy harvesting and storage, J. Alloy Compd. 884 (2021) 161071.
 4. M. Vijatović Petrović, A. Radojković, J.D. Bobić, A. Džunuzović, N. Ilić, B.D. Stojanović, Sensing properties of barium titanate nanoceramics tailored by doping and microstructure control, J. Mater. Sci. 54 (2019) 6038-6052,
 5. D. Bobić, M. Ivanov, N.I. Ilić, A.S. Dzunuzović, M.M. Vijatović Petrović, J. Banys, A. Ribic, Z. Despotovic, B.D. Stojanovic, PZT-nickel ferrite and PZT-cobalt ferrite comparative study: Structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of composite ceramics, Ceram. Int. 44 (2018) 6551–6557,
 6. S. Dzunuzovic, M.M. Vijatovic Petrovic, J.D. Bobic, N.I. Ilic, M. Ivanov, R. Grigalaitis, J. Banys, B.D. Stojanovic, Magneto-electric properties of xNi0.7Zn0.3Fe2O4 – (1-x)BaTiO3 multiferroic composites, Ceram. Int. 44 (2018) 683–694,
 7. Stojadinović, Z. Dohčević-Mitrović, D. Stepanenko, M. Rosić, I. Petronijević, N. Tasić, N. Ilić, B. Matović, B. Stojanović, Dielectric and ferroelectric properties of Ho-doped BiFeO3 nanopowders across the structural phase transition, Ceram. Int. 43 (2017) 16531–16538,
 8. Nikola I. Ilić, Jelena D. Bobić, Bojan S. Stojadinović, Adis S. Džunuzović, Mirjana M. Vijatović Petrović, Zorana D. Dohčević-Mitrović, Biljana D. Stojanović, Improving of the electrical and magnetic properties of BiFeO3 by doping with yttrium, Res. Bull. 77 (2016) 60-69,
 9. Nikola I. Ilić, Adis S. Džunuzović, Jelena D. Bobić, Bojan S. Stojadinović, Peter Hammer, Mirjana M. Vijatović Petrović, Zorana D. Dohčević-Mitrović, Biljana D. Stojanović, Structure and properties of chemically synthesized BiFeO3. Influence of fuel and complexing agent, Int. 41 (2015) 69-77,
 10. Nikola I. Ilić, Slavica S. Lazarević, Vladana N. Rajaković-Ognjanović, Ljubinka V. Rajaković, Đorđe T. Janaćković, Rada D. Petrović, The sorption of inorganic arsenic on modified sepiolite: the effect of hydrated iron(III) oxide, Serb. Chem. Soc. 79 (2014) 815–828.