Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Милољуб Луковић

Др електротехничких наука

Научни саветник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 048

Област истраживања

 • ЕМ (електромагнетна) моделовања и симулацијe
 • EMI / EMC филтeри
 • Магнетни материјали
 • Дебелослојни сензори, дизајн, моделовање и реализација
 • Анализа утицаја механичке активације почетних прахова на својства синтерованих материјала
 • Процеси и технологије добијања различитих материјала за електронику
 • Електрична и магнетна карактеризација материјала и примена у електроници

Вештине

Велико искусво има из области танких и дебелих слојева електротехничких материјала, синтези нанопрахова као и утицају допаната на карактеристике сензорa. Ради на следећим уређајима: Скенирајући електронски микроскоп (SEM) Tescan Vega TS5130MM,инструмент за мерење импедансе Hioki LCR HiTester 3532-50, струјно-напонски извор и мерач Keithley 237, инструмент за мерење импедансе Agilent HP 4276ALCZ Meter, систем за наношење танких филмова, цевна пећ са максималном температуром од 1600°C и уређајима за производњу дебелих слојева.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:  

2016- : Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

2010-2016: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду.

1988-2010: Водећи истраживач, Институт безбедности, Београд.

2.Образовање:

2001: Доктор електротехничких наука, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1993: Магистар електротехничких наука, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1988: Дипломирани инжењер електротехнике, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

3.Награде и признања:

“Проналазаштво – Београд 24.5.2002.” – добио диплому за решење “Материјали за планарне дебелослојне интегрисане LCV ћелије” (прво место) од Савеза проналазача и аутора техничких унапређења, Београд.

4.Oстале професионалне активности

Др Милољуб Луковић је током своје истраживачке каријере допринео успостављању сарадње са научницима у више земаља, а нарочито из Ирске, Грчке и Аустрије. Учествовао на пројекту са Little fuse Ireland Ltd, Ecco Road, Dundalk, Ireland под називом “Realization of New Integrative Passive Devices-REANIPD”. Пројекат се односио на пројектовање и примену LCV – 3D ћелија MWO радним пакетима. Учествовао је у међународном развојном пројекту Magneto PIM – Fabrication of complex shaped, magnetically soft and hard part susing PIM (Powder Injection Moulding), CIRCE action, 2008-2010 са партнерима из Аустрије и Србије.

Ангажовање у настави:

2020: Докторске студије на Техничком факултету у Чачку, предмети: Танкослојне и дебелослојне технологије електротехничких материјала и Сензорика. Од 2015. године ангажован је као наставник на Високој струковној школи за пословне информатичаре-Сирмијум у Сремској Митровици.

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

2005-2008: Члан Уређивачког одбора часописа “Наука, техника, безбедност”, НТБ – Институт безбедности, Београд.

Рецензирао је радове који су објављени у међународним часописима: Journal of Physics: Condensed Matter, Journal of Alloys and Compounds, Ceramics International, Materials Science and Engineering B, Nanotechnology.

Завршени:

 • 2011-2019. Иновативне електронске компоненте и системи базирани на неорганским и органским технологијама уграђени у робе и производе широке потрошње
 • 2008-2010. Нове конфигурације феритних трансформатора и ЕМИ потискивача за DC/DC конверторе и телекомуникационе модуле
 • 2005-2007. Пројектовање и израда дебелослојних пасивних микро-електронских кола и мрежа за рад на високим учестаностима
 • 2000-2005. Синтеза и својства танкослојних и дебелослојних филмова
 • 1995-2000. Материјали и технологије за микросистеме–подпројекат Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије
 1.  Stanko O. Aleksic, Nebojsa Mitrovic, Miloljub Lukovic, Snezana G, Lukovic, Nenad T. Nikolic, “Heat loss flowmeter for water based on thick film thermistors in power save regime”, August 2020, IEEE Sens. J., DOI: 10.1109/JSEN.2020.3015023
 2.  M. V. Nikolic, Milena Dojcinovic,Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, N. J. Labus “Nanocomposite Zn2SnO4 / SnO2 Thick Films as a Humidity Sensing Material”, March 2020, IEEE Sens. J.,DOI: 10.1109/JSEN.2020.2983135
 3.  M. V. Nikolic, J. B. Krstic, N. J. Labus, M. D. Lukovic, M. Dojcinovic, М. Radovanovic, N.B.Tadic, “Structural, Morphological and Textural Properties of Iron Manganite (FeMnO3) Thick Films Applied for Humidity Sensing”,Mater. Sci. Eng. B-Adv.257 (2020) 114547,DOI:10.1016/j.mseb.2020.114547
 4.  M. V. Nikolic, Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, V. P. Pavlovic, J. B. Krstic, J. D. Vujancevic, N. B. Tadic, B. Vlahovic, V. B. Pavlovic, “Investigation of ZnFe2O4 spinel ferrite nanocrystalline screen-printed thick films for application in humidity sensing”,Int. J..Appl. Ceram. Technol.16(3) (2019), 981-993, DOI: 10.1111/ijac.13190
 5.  S. O. Aleksic, N. S. Mitrovic, Z. Nikolic, M. D. Lukovic, Nina N. Obradovic, S. G. Lukovic, “Three-axis’ heat loss anemometar comprising thick-film segmented thermistors”, IEEE Sens. J.19(22)(2019) 10228-10235, ISSN: 1558-1748, str. 10228-10235, DOI: 10.1109/JSEN.2019.2929356
 6.  S. O. Aleksic, N. S. Mitrovic, M. D. Lukovic, S. D. Veljovic-Jovanovic, S. G. Lukovic, M. V. Nikolic, and O. S. Aleksic, “A Ground Temperature Profile Sensor Based on NTC Thick Film Segmented Thermistors: Main Properties and Applications”, IEEE Sens. J.18(11) (2018) 4414-4421, DOI: 10.1109/JSEN.2018.2820123
 7.  M. V. Nikolic, M. D. Lukovic, Z. Z. Vasiljevic, V.Pavlović, J. Vujančević, M.Radovanović, J. Krstić, B. Vlahović, V. Pavlović, “Humidity sensing properties of nanocrystalline pseudobrookite (Fe2TiO5) based thick films”, Sensor Actuat. B – Chem.227 (2018) 654-664,DOI: 10.1016/j.snb.2018.09.063
 8.  О. Аleksić, Z. Vasiljević, М. Vujković, N. Labus, М. Luković, М. V. Nikolić, “Structral and electronic properties of screen printed Fe2O3/TiO2 thick films and their photoelectrochemical behavior”, J. Mater. Sci.52(2017) 5938 – 5953, DOI: 10.1007/s108532-017-830-2
 9.  O. S. Aleksic, M. V.Nikolic, M. D.Lukovic, Z. I. Stanimirovic, I. P.Stanimirovic, L. Z. Sibinoski “The response of a heat loss flowmeter in a water pipe under changing flow conditions”, IEEE Sens. J.16 (2016) 2935-2941, DOI: 10.1109/JSEN.2016.2529685
 10.  Z. Z. Vasiljevic, M. D. Lukovic, M. V. Nikolic, N. B. Tasic, M. N. Mitric, O. S. Aleksic, “Nanostructured Fe2O3/TiO2 thick films: analysis of structural and electronic properties”, Ceram. Int.41 (2015) 6889-6897, DOI: 10.1016/j. ceramint. 2015.01.141