Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Весна Рибић

Истраживач-сарадник

Адреса: Волгина 15, 11000 Београд, Србија

Телефон: (+381) 11 2085 059

Област истраживања

 • Ab initio прорачуни базирани на теорији функционала густине, фокусирани на решавање структуре допираних система.
 • Решавање атомске структуре планарних и тачкастих дефеката помоћу електронске микроскопије и теоријских прорачуна.

Вештине

 • HRTEM, STEM
 • Crystal, Quantum Espresso, VASP, Schrödinger, Gaussian
 • CrystalMaker, Discovery Studio, Vesta
 • MPI, MPP
 • Gatan DigitalMicrograph, Origin, MS Office
 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2019 Истраживач-сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду
 • 2016 Истраживач-приправник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

2.Образовање:    

 • 2019 Quantum ESPRESSO Летња школа о напредним материјалима и молекуларном моделовању у Љубљани, Словенија
 • 2017 Специјализација за трансмисиону електронску микроскопију високе резолуције у институту Јожеф Стефан у Љубљани, Словенија
 • 2016 Crystal – ab initio моделовање у хемији чврстог стања у Торину, Италија
 • 2014 Уписала докторске студије на Хемијском факултету, Универзитет у Београду
 • 2014 Завршила мастер студије на Хемијском факултету, Универзитет у Београду
 • 2013 Дипломирала на Хемијском факултету, Универзитет у Београду

Завршени:

 • 2019 ESTEEM3 project InSTEM-Sb – Nucleation of inversion boundaries in Sb2O3-doped ZnO: In-situ HT-TEM experiments
 • 2018 HPC-Europa3 project „BisOxMat – Influence of Doping: Quantum Chemical Study of Bismuth Oxide based Materials“
 1. Ribić, V., Rečnik A., Komelj M., Kokalj A., Branković Z., Zlatović M., Branković G. (2020) New inversion boundary structure in Sb-doped ZnO predicted by DFT calculations and confirmed by experimental HRTEM, Acta Materialia, 199, 633-648, doi: 10.1016/j.actamat.2020.08.035
 2. Vukašinović, J., Počuča-Nešić, M., Golić, D. L., Ribić, V., Branković, Z., Savić, S. M., Dapčević A., Bernik S., Podlogar M., Kocen M., Rapljenović Ž., Ivek T., Lazović V., Dojčinović B., Branković, G. (2020) The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40(15), 5566–5575, doi: 1016/j.jeurceramsoc.2020.06.062
 3. Vasiljevic, Z. Z., Dojcinovic, M. P., Krstic, J. B., Ribic, V., Tadic, N. B., Ognjanovic, M., Auger S., Vidic J., Nikolic, M. V. (2020) Synthesis and antibacterial activity of iron manganite (FeMnO3) particles against the environmental bacterium: Bacillus subtilis. RSC Advances, 10(23), 13879–13888, doi: 10.1039/d0ra01809k
 4. Ribić V., Rečnik A., Kokalj A., Komelj M., Branković Z., Branković G., HRTEM and DFT Study of Translation States in Sb-doped ZnO, Quantum ESPRESSO Summer School on Advanced Materials and Molecular Modelling, pp. 26, 15. – 20. September 2019, Ljubljana, Slovenia
 5. Gavryushkin P., Rečnik A., Daneu N., Sagatov N., Belonoshko A., Popov Z., Ribić V., Litasov K. (2018) Temperature induced twinning in aragonite: transmission electron microscopy experiments and ab initio calculations, Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials, doi:10.1515/zkri-2018-2109Sf
 6. Ribić V., Dapčević A., Skorodumova N., Rečnik A., Luković Golić D., Branković G., „DFT screening of Gd as a dopant in the BiFeO3 superlattice“, HPC-Europa Transnational Access Meeting (TAM 2018), 23 October 2018, Edinburgh, UK
 7. Ribić V., Stojanović S., Zlatović M. (2017) Anion–π interactions in active centers of superoxide dismutases, J Biol Macromol, 106, pp. 559-568, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.08.050
 8. Ribić V., Rečnik A., Dražić G., Komelj M., Kokalj A., Podlogar M., Daneu N., Bernik S., Radošević T., Luković-Golić D, Branković Z., Branković G (2017) TEM study of basal-plane inversion boundaries in Sn‐Doped ZnO, 13th Multinational Congress on Microscopy, Rovinj, Croatia
 9. Tasić N., Marinković Stanojević Z., Branković Z., Lačnjevac U., Ribić V., Žunić M., Novaković T., Podlogar M., Branković G. (2016) Mesoporous films prepared from synthesized TIO2 nanoparticles and their application in dye-sensitized solar cells (DSSCs), Electrochimica Acta, Vol 210, 606-614, doi: 10.1016/j.electacta.2016.05.179
 10. Ribić V., Rečnik A. Branković Z., Branković G. (2016) Quantum chemical study of the stability of inversion boundaries in Sb2O3 – doped zinc oxide, MSSC2016, Torino, Italy