Универзитет у Београду – Институт за мултидисциплинарна истраживања

Бранка Д. Живановић

др Биолошких наука

Научни саветник

Адреса: Булевар деспота Стефана 142, 11060 Београд

Телефон: (+381) 11 2078 460

Област истраживања

Физиологија биљака и гљива/биологија ћелије/електрофизиологија

Вештине

Електрофизиолошке методе за мерење екстра- и интрацелуларног потенцијала (OP Amplifier LMC 6081, National Instruments, USA; data acquisition card– DAQ, LabJack U3-LV, National Instruments, USA) i  јонских флуксева (MIFE и ASET system) у околини ћелија или ткива биљака и гљива;  светлосна и ласер скенирајућа конфокална микроскопија за посматрање ћелија in vivo; програмски пакети: Microsoft Office, Adobe Photoshop, ImageJ, Labview, Adobe illustrator, Statistica 6, Sigma Plot, ToupView.

 • Биографија
 • Пројекти
 • Изабране публикације

1.Радно искуство:           

 • 2013-данас: Научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Наука о живим системима), Универзитет у Београду.
 • 2007-2013: Виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања (Наука о живим системима), Универзитет у Београду.
 • 2005-2007: Виши научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије (Биофизика), Универзитет у Београду.
 • 2001-2003: Постдокторске студије, Универзитет Тасманија, Школа пољопривредних наука, Лабораторија за физиологију биљака, Хобарт, Тасманија, Аустралија, Проф. Сергеј Шабала.
 • 1997-2005: Научни сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије (Биофизика), Универзитет у Београду.
 • 1990-1997: Истраживач-сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије (Биофизика), Универзитет у Београду.
 • 1985-1990: Асистент, Центар за мултидисциплинарне студије (Биофизика), Универзитет у Београду.
 • 1984-1985: Асистент приправник, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Универзитет у Београду.

2.Образовање:    

 • 1997: Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (Физиологија биљака), Универзитет у Београду, Југославија.
 • 1989: Магистар биолошких наука, Биолошки факултет (Физиологија биљака), Универзитет у Београду, Југославија.
 • 1981: Дипломирани биолог, Природно-математички факултет (група: Молекуларна Биологија и Физиологија), Универзитет у Београду, Југославија.

3.Награде и признања:    

 • Почасни члан Универзитета на Тасманији (Аустралија) и вишегодишња сарадња са Лабораторијом професора др Сергеја Шабале (од 2003. год. до данас)
 • Годишња награда (2019. год.) ИМСИ за публикован рад у Међународном часопису изузетних вредности категорије М21а

4.Oстале професионалне активности

 • 1.10-31.12. 2014.-Philipps-Univesitat Marburg, Fachbereich Biologie/Botanik-Hessen, Marburg, Germany, Prof. Paul Galland, бинационални пројекат DFG (Deutche Forschungsgemeinschaft, Bonn)
 • 2010-2012.-Сарадња са Alexandreio Technological Educational Institution of Thessaloniki, Department of Crop Production, Sindos, Greece, Prof. Ilias F. Ilias
 • 17.2-14.4. 2011.-University of Tasmania (TIAR), School of Agricultural Science, Laboratory for Crop Physiology and Plant Nutrition, Hobart, Tasmania, Australia, Prof. Sergey Shabala
 • 2.6.-2.8. 2004.- Universitat Karlsruhe (TH), Botanisches Institut, Lehrstuhl I, Karlsruhe, Germany, Prof. Manfred H. Weisenseel, бинационални пројекат DAAD (Deutscher Akademischer Austauschienst)
 • 28.8. 2001-13.2. 2003. University of Tasmania (TIAR), School of Agricultural Science, Laboratory for Plant Physiology, Hobart, Tasmania, Australia, Prof. Sergey Shabala, постдокторске студије
 • 25.7.-24.9. 1999. Universitat Karlsruhe (TH), Botanisches Institut, Lehrstuhl I, Karlsruhe, Germany, Prof. Manfred H. Weisenseel, бинационални пројекат DFG (Deutche Forschungsgemeinschaft, Bonn)
 • 24.6.-25.7. 1999. Philipps-Univesitat Marburg, Fachbereich Biologie/Botanik-Hessen, Marburg, Germany, Prof. Paul Galland, бинационални пројекат  DFG (Deutche Forschungsgemeinschaft, Bonn)

Уредништво и рецензије (часописи, књиге и пројекти):

 • Journals: American Journal of Experimental Agriculture 2012; African Journal of Agricultural Research 2012; Gesunde Pflanzen 2020; Functional Plant Biology 2016, 2021; Arhiv Bioloških nauka 2021.
 • Project: BARD Research Proposal 5190–19: Elucidating the structural basis of ABCB auxin transport to enable enhancement of crop productivity 2019.

Чланства:

 • Српско Друштво за биљну физиологију

Актуелни:

 • Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200053

Завршени:

 • ОИ173040 Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије: Интеракција мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором:изучавања биоенергетике и сигнализације користећи биофизичке и биохемијске методе. Подпројекат: Јони, мембрански транспорт и ћелијска сигнализација
 1. Fanrong Zeng, Sergey Shabala, Jelena Dragišić Maksimović, Vuk Maksimović, Edgar Bonales-Alatorre, Lana Shabala, Min Yu, Guoping Zhang, Branka D. Živanović. (2018) Revealing mechanisms of salinity tissue tolerance in succulent halophytes: a case study for Carpobrotus rossi. Plant, Cell & Environment. 41(11): 2654–2667. Plant Sciences (12/212) IF=6.173 – ID=1489
 2. Živanović B.D., Ullrich K.K., Steffens B., Spasić S.Z., Galland P. (2018) The effect of auxin (indole-3-acetic acid) on the growth rate and tropism of the sporangiophore of Phycomyces blakesleeanus and identification of auxin-related genes. Protoplasma 255:1331–1347. – ID=1535
 3. Ismail H. , Dragišic Maksimovic J. , Maksimovic V., Shabala L., Živanovic B., Tian Y., Jacobsen SE, Shabala S (2016) Rutin, a flavonoid with antioxidant activity, improves plant salinity tolerance by regulating K+ retention and Na+ exclusion from leaf mesophyll in quinoa and broadbeans. Functional Plant Biology 43: 75-86. Plant Sciences (34/204), IF=3.145. – ID=1157
 4. Živanović, B. D., Shabala, L. I., Elzenga, T. J., Shabala, S. N. (2015). Dissecting blue light signal transduction pathway in leaf epidermis using a pharmacological approach. Planta, 1-15. – ID=1113
 5. Živanović B.D. (2012) Surface tip-to-base Ca2+ and H+ ionic fluxes are involved in apical growth and graviperception of the Phycomyces stage I sporangiophore. Planta 236: 1817-1829. Plant Sciences 28/197, 3.347 – ID=795
 6. Dragišić Maksimović J., Zhang J., Zeng F., Živanović B., Shabala L., Zhou M., Shabala S. (2012) Linking oxidative and salinity stress tolerance in barley: can root antioxidant activity be used as a measure of stress tolerance? Plant and Soil, DOI 10.1007/s11104-012-1366-5 – ID=163
 7. Živanović B., Cuin T.A., Shabala S. (2007) Spectral and dose dependence of light-induced ion flux responses from maize leaves and their involvement in leaf expansion growth. Plant and Cell Physiology 48(4): 598-605. Plant Sciences 15/152, 3.654 – ID=793
 8. Živanović B.D., Pang J., Shabala S. (2005) Light-induced transient ion flux responses from maize leaves and their association with leaf growth and photosynthesis. Plant, Cell & Environment 28: 340-352. Plant Sciences 11/144, 3.601 – ID=792
 9. Živanović B., Köhler K., Galland P., Weisenseel M.H. (2001) Membrane potential and endogenous ion current of Phycomyces sporangiophores. Electro and Magnetobiology 20(3): 343-362 – ID=790
 10. Živanović B., Vučinić Ž. (1996) Photoperiodic induction of flowering in Chenopodium rubrum L. might be controlled by an oscillatory mechanism. Journal of Plant Physiology 149: 707-713 – ID=788

Поглавље у књизи

 1. Den Os, D., Shabala S., Živanović B., Staal, M., Elzenga, T. (2007) The role of calcium in the blue light-induced growth responses of plant leaves. In: Leaf expansion: integration of acclimative responses to light and abscisic acid. Van Denderen bv Groningen, Chapter 5: 93-115, ISBN: 978-90-367-3285-7.
 2. Dragišić Maksimović, J. Živanović, B. (2012) Quantification of the Antioxidant Activity in Salt-Stressed Tissues. In: Plant Salt Tolerance: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Shabala, S. & Cuin, T.A. (eds.) vol. 913, pp. 237-250. DOI 10.1007/978-1-61779-986-0_16, Springer Science+Business Media, LLC.