University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

Project information

Exploring a regulatory role of TROL protein in electron partitioning in UVB‐induced mechanism of flavonoid and anthocyanins accumulation in Arabidopsis leaf

Back
Project ID Bilateralni SRB-CRO
Project Title Exploring a regulatory role of TROL protein in electron partitioning in UVB‐induced mechanism of flavonoid and anthocyanins accumulation in Arabidopsis leaf

Project Leader
IMSI Status Institute manages the subproject

Financial Source Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia and Croatian Science Foundation


Category of Project Bilateral cooperation

 

PROJECT DESCRIPTION

Predloženi projekat odnosi se na ispitivanje regulatorne uloge TROL proteina (eng. thylakoid rhodanese-like protein) u mehanizmu aklimacije biljke Arabidopsis thaliana na primenu UV-B zračenja, kao jedne od komponenti Sunčevog zračenja. UV zračenje (eng. ultraviolet radiation) je zastupljeno sa 7% u ukupnom Sunčevom zračenju i sastoji se iz UV-B (290-315 nm) i UV-A (315-400 nm). Intenzitet UV zračenja koje dospeva do površine Zemlje zavisi od debljine ozonskog omotača, oblačnosti, geografske širine, nadmorske visine i godišnjeg doba. Tokom poslednje decenije istraživanja vezana za efekte UV-B zračenja su pokazala da njegove niske i ekološki relevantne doze mogu biti važan regulator biljnog rasta i razvića. Osnovni proces UV-B-indukovanih promena u biljnom metabolizmu je indukcija fenilpropanoidnih i flavonoidnih biosintetskih puteva. U biljkama, fotosinteza se specifično odvija u ćelijskim organelama, hloroplastima, koji se sastoje od strome i specijalizovanih membranskih struktura (tilakoida). U tilakoidnim membranama TROL se nalazi u neposrednoj blizini fotosistema I (eng. photosystem I, PS I), gde učestvuje u poslednjem koraku prenosa fotosintetskih elektrona sa feredoksina (eng. ferredoxin, Fd) na flavo-enzim FNR (eng. ferredoxin: NADP+ oxidoreductase). Predmet istraživanja ovog projekta je uloga fotosintetskog transporta elektrona (eng. photosynthetic electron transport, PET) i proteina TROL u biosintezi fenilpropanoida kao prekursora flavonoida i antocijana u listovima biljaka Arabidopsis thaliana, nakon primene prirodnih doza UV-B zračenja. Cilj ovih istraživanja ogleda se u razjašnjavanju mehanizama aklimatizacije na UV spektar pri uslovima jakog osvetljenja. Na ovom projektu biće angažovane grupe iz Republike Hrvatske (Institut Ruđer Bošković, IRB) i Republike Srbije (Institut za multidisciplinarna istraživanja, IMSI), čime bi se omogućio prenos znanja, naročito kod mladih istraživača. Njima će se omogućiti boravak u partnerskoj laboratoriji sa ciljem sticanja novih i produbljivanja postojećih eksperimentalnih veština.


PROJECT DURATION

 

From: 01.05.2019.   To: 01.05.2021.

 

PARTNERS

 

►Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Croatia

►Laboratory for Molecular Plant Biology and Biotechnology Participants

►Division of Molecular Biology

 

PARTICIPANTS


No. Participant Institution