University of Belgrade

Institute for
Multidisciplinary Research

CENTAR ZA ZELENE TEHNOLOGIJE (http://green-tech.rs/)

 

Centar za zelene tehnologije Instituta za multidisciplinana istraživanja osnovan je 2016. godine, dok je u novembru 2017. godine Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podnet zahtev za akreditaciju kao Centra izuzetnih vrednosti. Ideja formiranja Centra za zelene tehnologije proistekla je iz potrebe da se oko zajedničkog interdisciplinarnog programa okupe istraživači različitih profila i sa različitih odseka Instituta za multidisciplinarna istraživanja, čija dosadašnja istraživanja pokrivaju oblasti zelenih tehnologija. To su istraživači koji se bave istraživanjima vezanim za životnu sredinu i održivi razvoj, uključujući obnovljive izvore energije, održivu poljoprivredu, zaštitu, kontrolu i remedijaciju voda, zemljišta i vazduha, nove tehnologije koje omogućavaju smanjenje potrošnje energije i smanjenu upotrebu i proizvodnju toksičnih materija, itd. Širok spektar ekspertiza u okviru jedne institucije omogućava nam da realizujemo kompleksne projekte iz oblasti zelenih tehnologija. Formiranje Centra otvorilo je i dodatne mogućnosti za saradnju sa privredom i pozicioniralo Institut kao kompetentnu instituciju za širu problematiku zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Istraživači angažovani u radu Centra prepoznati su u naučnoj i stručnoj javnosti u zemlji i regionu, ali i u široj međunarodnoj naučnoj javnosti, po kvalitetu svog naučno-istraživačkog rada, brojnim projektima saradnje sa privredom i obimu naučne produkcije. Centar za zelene tehnologije ima na raspolaganju 35 istraživača u naučnim zvanjima, 14 mladih istraživača i deset adekvatno opremljenih laboratorija za istraživanja u planiranim oblastima zelenih tehnologija:
 
Rad u Centru organizovan je u Laboratorijama:

1. Laboratorija za sintezu materijala
2. Laboratorija za procesiranje materijala
3. Laboratorija za mikroskopiju
4. Laboratorija za funkcionalnu karakterizaciju materijala
5. Laboratorija za biohemiju
6. Laboratorija za spektroskopiju i tečnu hromatografiju
7. Laboratorija za molekularnu biologiju
8. Laboratorija za elektrofiziologiju
9. Laboratorija za gasno-masenu hromatografiju
10. Laboratorija za ishranu biljaka