Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

UPRAVA

 

Direktor

 
Dr Sonja Veljović Jovanović, naučni savetnik
 
Tel: +381-11/3555-258
 
 

Pomoćnik direktora za nauku

 
Dr Maria Vesna Nikolić, naučni savetnik
 
Tel: +381-11/2027-284
 
 

Pomoćnik direktora za stručne poslove

 

Mr Radmila Jovković

 
Tel: +381-11/3058-955

UPRAVNI ODBOR

 
•Prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, predsednik
•Prof. dr Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
•Prof. dr Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
•Dr Dragana Dražić, naučni savetnik, Institut za šumarstvo
Dr Ivan Spasojević, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Zorica Branković, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Zoran Gačić, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu