Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

UPRAVA

 

Direktor

 
Dr Sonja Veljović Jovanović, naučni savetnik
 
Tel: +381-11/3555-258
 
 

Pomoćnik direktora za nauku

 
Dr Maria Vesna Nikolić, naučni savetnik
 
Tel: +381-11/2027-284
 
 

Pomoćnik direktora za stručne poslove

 

Mr Radmila Jovković

 
Tel: +381-11/3058-955

UPRAVNI ODBOR

 
•Prof. dr Dragan Mitraković, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu, predsednik
•Prof. dr Zoran Nikić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
•Prof. dr Dušica Karić, Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd
•Dr Dragica Stanković, naučni savetnik, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Zorica Marinković-Stanojević, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Nevenka Elezović, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Ivan Spasojević, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu