Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

UPRAVA

 

Direktor

 
Dr Dragica Stanković, naučni savetnik
Tel: +381-11/3555-258
 

Pomoćnik direktora za nauku

Dr Miroslav Nikolić, naučni savetnik
Tel: +381-11/3555-258
 

Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju

Dr Miroslav Nikčević, viši naučni saradnik
Tel: +381-11/3555-258
 

Pomoćnik direktora za ljudske resurse

Dr Goran Trivan, naučni saradnik
Tel: +381-11/3555-258
 

Pomoćnik direktora za stručne poslove

Mr Radmila Jovković

Tel: +381-11/3058-955

UPRAVNI ODBOR

 
•Prof. dr Dragan Mitraković, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu, predsednik
•Prof. dr Zoran Nikić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
•Prof. dr Dušica Karić, Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd
•Prof. dr Vojislav Mitić, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd
Dr Zorica Marinković-Stanojević, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Nevenka Elezović, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu
Dr Ivan Spasojević, naučni savetnik, IMSI, Univerzitet u Beogradu