Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

RB Prezime i Ime E-mail1 E-mail2 Telefon Odsek
1. Ahmetović Sanita sanita.ahmetovic@imsi.rs sanita.ahmetovic@imsi.bg.ac.rs MS
2. Bartolić Dragana dragana.bartolic@imsi.rs dragana.bartolic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
3. Baščarević Zvezdana zvezdana@imsi.rs zvezdana@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-049 MS
4. Bobić Jelena jelena@imsi.rs jelena@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-039 MS
5. Bogdanović Pristov Jelena mala@imsi.rs jelena.bogdanovic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
6. Bosnić Predrag predrag.bosnic@imsi.rs predrag.bosnic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
7. Branković Goran goran.brankovic@imsi.rs goran.brankovic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-043 MS
8. Branković Zorica zorica.brankovic@imsi.rs zorica.brankovic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-043 MS
9. Ćirković Jovana jovana@imsi.rs +381-11/2085-032 MS
10. Cvijanović Gorčin mitrandir@imsi.rs mitrandir@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-477 ES
11. Dimitrijević Milena milena.dimitrijevic@imsi.bg.ac.rs milena.dimitrijevic@imsi.rs +381-11/2078-460 LS
12. Đikanović Golubović Daniela danielle@imsi.rs danielle@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
13. Đorđević Jelena jelenadjo@imsi.rs jelenadjo@imsi.bg.ac.rs ES
14. Đorđević Zorana zorana@imsi.rs zoranadjordjevic.arch@gmail.com MS
15. Dojčinović Milena milena.dojcinovic@imsi.rs milena.dojcinovic@imsi.bg.ac.rs MS
16. Dragišić-Maksimović Jelena draxy@imsi.rs draxy@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-460 LS
17. Dubljanin Tijana tdubljanin@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
18. Džunuzović Adis adisdzunuz@imsi.rs adisdzunuz@imsi.bg.ac.rs MS
19. Džunuzović Nataša natasa@imsi.rs natasa@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-047 MS
20. Elezović Nevenka elezovic@imsi.rs elezovic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3303-688 MS
21. Gačić Zoran zorga@imsi.rs zorga@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-475 ES
22. Hegediš Aleksandar hegedis@imsi.rs hegedis@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-477 ES
23. Ilić Nikola niksentije@imsi.rs niksentije@imsi.bg.ac.rs MS
24. Ivanović Tijana tijana.ivanovic@imsi.rs tijana.ivanovic@imsi.bg.ac.rs MS
25. Jaćimović Milica mpucar@imsi.rs milicajacimovic82@gmail.com +381-11/2078-475 ES
26. Jelić Stefan stefan@imsi.rs stefan@imsi.bg.ac.rs MS
27. Jelušić Aleksandra aleksandra.jelusic@imsi.rs aleksandra.jelusic@imsi.bg.ac.rs LS
28. Jovanović Jelena jelena.jovanovic@imsi.rs jelena.jovanovic@imsi.bg.ac.rs MS
29. Jovanović Vladimir vladimir.jovanovic@imsi.rs MS
30. Komljenović Miroslav miroslav.komljenovic@imsi.rs miroslav@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-048 MS
31. Korać Jačić Jelena jskorac@imsi.rs jskorac@imsi.bg.ac.rs LS
32. Korolija Maja mkorolija@imsi.rs +381-11/3555-258 MS
33. Kostić Igor igork@imsi.rs igork@imsi.bg.ac.rs +381-11/3555-258 PN
34. Kostić Kravljanac Ljiljana ljiljak@imsi.rs ljkostic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
35. Kostić Vuković Jovana jkostic@imsi.rs jkostic@imsi.bg.ac.rs ES
36. Krnjajić Slobodan slobodan.krnjajic@imsi.rs slobodan.krnjajic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3555-258 LS
37. Lačnjevac Uroš uros.lacnjevac@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-039 MS
38. Lenhardt Mirjana lenhardt@imsi.rs lenhardt@ibiss.bg.ac.rs +381-11/2078-475 ES
39. Luković Miloljub lukovic@imsi.rs lukovicmiloljub@yahoo.com +381-11/2027-258 MS
40. Luković Snežana snezana.lukovic@imsi.rs MS
41. Luković Golić Danijela danijela@imsi.rs danijela@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-037 MS
42. Maksimović Vuk maxivuk@imsi.rs maxivuk@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-460 LS
43. Malešević Aleksandar amalesevic@imsi.rs amalesevic@imsi.bg.ac.rs MS
44. Marinković Stanojević Zorica mzorica@imsi.bg.ac.rs mzorica@mi.sanu.ac.rs +381-11/2085-842 MS
45. Marjanović Žaklina zaklina@imsi.rs zaklina@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-462 LS
46. Marković Sanja sanja.markovic@imsi.rs LS
47. Mastilović Sreten misko.mastilovic@imsi.bg.ac.rs MS
48. Menićanin Aleksandar aleksandar.menicanin@imsi.rs aleksandar.menicanin@gmail.com +381-11/2085-039 MS
49. Mićković Branislav baneklej@imsi.rs baneklej@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-475 ES
50. Milenković Ivana ivana.milenkovic@imsi.rs ixy1703@gmail.com +381-11/3408-723 LS
51. Milić Komić Sonja sonjamilic@imsi.rs +381-11/2078-459 LS
52. Milosavljević Dragica dragicar@imsi.rs dragicar@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-460 LS
53. Milošević Olivera olivera.milosevic@imsi.rs olivera.milosevic@imsi.bg.ac.rs MS
54. Mitrović Aleksandra mita@imsi.rs mita@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-461 LS
55. Morina Arian arian_morina@imsi.rs LS
56. Mutavdžić Dragosav gane@imsi.rs gane@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
57. Nikčević Miroslav mvnikcevic@imsi.rs niki@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-475 ES
58. Nikolić Dušan dusan@imsi.rs dusan@imsi.bg.ac.rs ES
59. Nikolić Maria Vesna mariavesna@imsi.rs mariav@afrodita.rcub.bg.ac.rs +381-11/2027-284 MS
60. Nikolić Miroslav mnikolic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
61. Nikolić Nenad nnikolic@imsi.rs +381-11/2027-140 MS
62. Nikolić Nina nina@imsi.rs nina@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
63. Opačić Miloš milos@imsi.rs milos@imsi.bg.ac.rs LS
64. Pantić Nevena nevena.pantic@imsi.rs nevena.pantic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
65. Pavlović Jelena jelena.pavlovic@imsi.rs jelena.pavlovic@imsi.bg.ac.rs +381-11/3058-956 PN
66. Pejin Boris borispejin@imsi.rs +381-11/2078-490 LS
67. Perać Sanja sanjaprsic@imsi.rs sanjaprsic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-037 MS
68. Počuča-Nešić Milica milicaka@imsi.rs milicaka@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-059 MS
69. Popov Igor popov@imsi.rs MS
70. Prodanović Olivera oliverap@imsi.rs +381-11/2078-451 LS
71. Prokopijević Miloš milos.prokopijevic@imsi.rs +381-11/2078-451 LS
72. Radojković Aleksandar aleksandarrr@imsi.bg.ac.rs +381-11/2085-037 MS
73. Radotić Hadži-Manić Ksenija xenia@imsi.rs xenia@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-480 LS
74. Radović Vesela vesela.radovic@imsi.rs veselaradovic@yahoo.com +381-11/2078-308 MS
75. Rakić Jelena jelena.rakic@imsi.rs jelena.rakic@imsi.bg.ac.rs MS
76. Ribić Vesna vesna.ribic@imsi.rs vesna.ribic@imsi.bg.ac.rs MS
77. Sedlarević Zorić Ana ana.sedlarevic@imsi.rs LS
78. Simonović Radosavljević Jasna jasna@imsi.rs jasna@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
79. Simović Bojana bojanasimovic@imsi.rs +381-11/3370-477 MS
80. Skorić Stefan stefan.skoric@imsi.rs stefan.skoric@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-475 ES
81. Smederevac-Lalić Marija marijasmederevac@imsi.rs +381-11/2078-477 ES
82. Spasić Slađana sladjana@imsi.rs sladjana@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-465 LS
83. Spasojević Dragica dragica@imsi.rs +381-11/2078-451 LS
84. Spasojević Ivan ivan@imsi.rs redoxsci@gmail.com +381-11/2078-459 LS
85. Srećković Tatjana tatjana.sreckovic@imsi.rs tatjanas@afrodita.rcub.bg.ac.rs +381-11/2085-842 MS
86. Stanić Marina mstanic@imsi.rs +381-11/2078-490 LS
87. Stanković Dragica dstankovic@imsi.bg.ac.rs PN
88. Stanković Mira mira.mutavdzic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-451 LS
89. Stojiljković Danica danica@imsi.rs MS
90. Sunjog Karolina sunjogkarolina@imsi.rs +381-11/2078-475 ES
91. Šušić Nikola nikola.susic@imsi.rs nikola.susic@imsi.bg.ac.rs LS
92. Tanasijević Gordana gordana@imsi.rs gordana@imsi.bg.ac.rs MS
93. Tasić Nikola nikola.tasic@imsi.rs +381-11/2085-059 MS
94. Tomić Bojan bojantomic@imsi.rs MS
95. Veljović Jovanović Sonja direktor@imsi.rs sonjavel@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-454 LS
96. Vidović Marija marija@imsi.rs +381-64/276-32-21 LS
97. Vijatović Petrović Mirjana mira@imsi.rs miravijat@yahoo.com +381-11/2058-039 MS
98. Višnjić-Jeftić Željka zvisnjic@imsi.rs +381-11/2078-477 ES
99. Vojisavljević Katarina kvojisavljevic@imsi.rs kvojisavljevic@imsi.bg.ac.rs MS
100. Vukašinović Jelena jelena.vukasinovic@imsi.rs jelena.vukasinovic@imsi.bg.ac.rs MS
101. Živanović Bojana bojana.zivanovic@imsi.rs LS
102. Živanović Branka vunduk@imsi.rs vunduk@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-460 LS
103. Žižić Milan mzizic@imsi.rs mzizic@imsi.bg.ac.rs +381-11/2078-490 LS
104. Žunić Milan zunic.milan@imsi.rs zunic.milan@imsi.bg.ac.rs MS