Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Oprema

1. Odsek za nauku o materijalima (MS)

2. Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

3. Odsek za prirodne resurse i životnu sredinu (ES)

4. Sva oprema Instituta

 

Sva oprema Instituta

 

Prva Prethodna 1 2 3 Sledeća Poslednja 

Strana 1/3, Slog 1- 15/35.

Vrsta Naziv / Opis Dept. Slika

Kapitalna oprema

Spektofphotometer Shimadzu 2501-PC (Kyoto, Japan)

Spektorfotometar sa kontrolom temperature; Opseg talasnih dužina 200-800 nm
Uredjaj se koristi za spektrofotometrijsku karakterizaciju tečnih uzoraka i za izvodjenje biohemiskih eseja.

Kapitalna oprema

Spectrofluorimeter and phosphorimeter FL3-221 P TCSPC (HORIBA JOBIN YVON)

Инструмент мери steady state и временски разлучену флуоресценцију и фосфоресценцију, на течним и чврстим узорцима. Има два детектора у Т конфигурацији (бројач фотона и фотомултипликатор). За временски разлучену флуоресценцију купљене су диоде које емитују на: 265, 278, 340, 370, 460, 488, 625 нм, и 650 нм ласерска диода. Временски разлучена флуоресценција може да се мери у области 100 пикосекунди до 10 микросекунди.
Извори светлости: 450 W ксенонска лампа и микросекундна UV ксенон флеш лампа
Ексцитациони опсег: 200-950 нм
Емисиони опсег: 200-950 нм
Могућност одржавања температуре у мерној ћелији у опсегу -20 до 80°C помоћу Пелтиеровог хладњака.
Додатак за мерење поларизације флуоресценције.
Дјуаров (Dewar) суд за држање узорка у течном азоту у кућишту у току мерења.
Флуоресенс пратећи софтвер.

Kapitalna oprema

Skenirajući elektronski mikroskop (SEM) “Tescan Vega TS 5130MM″ (Češka Republika) opremljen BSE detektorom i EDS sistemom (“INCAPentaFETx-3″ detektor, Oxford Instruments, UK).

MS

Kapitalna oprema

Spektofluorimeter FluoroLog 3 (Horiba, Japan)

Главни делови система Флуоролог-3 спектрофлуорометaр су:
– кућиште са оптичким компонентама ( ово укључује монохроматор са путевима побуде и емисије у \”L\” конфигурацији опсега 200 – 800 nm, FL 1040 фосфориметар и F-3004 Пелтиеров хладњак ),
– персонални рачунар,
– DataMax, пратећи софтер.
Флуоролог-3 спектрофлуорометaр се користи за мерење флуоросцентних и фосфоросцентних спектара узорака у течном и чврстом стању.

LS

Kapitalna oprema

Electron paramagnetic resonance (EPR) spectrometer Varian E104-A (Varian, Palo Alto, USA)

Uredjaj radi u X oblasti i opremljen je sistemom za hladjenje do temperature tecnog azota. Uzorci se mogu osvetljavati tokom merenja.
Koristi se za tečne i solidne uzorke, i može da detektuje organske radikale, trapovane reaktivne vrse kisonika, azota i druge paramagnetne vrste. Može se koristiti za detekciju tranzicionih metala.

LS

Kapitalna oprema

a) Instrument za merenje impedanse “HIOKI LCR HiTester 3532-50″ (Japan);
b) Spoljni DC BIAS adapter;
c) Električna peć;
d) Ćelija za električna merenja.

MS

Kapitalna oprema

Potenciostat/galvanostat “Reference 600″.

Proizvođač: GAMRY Instruments, SAD.

MS

Kapitalna oprema

Strujno-naponski izvor i merač “Keithley 237″.

Proizvođač: Keithley, SAD.

MS

Kapitalna oprema

Sistem za električnu karakterizaciju uzoraka: Instrument za merenje impedanse “Agilent HP 4276A LCZ Meter″ (SAD) + peć “Elektron″ (Srbija).

MS

Kapitalna oprema

Merač protoka gasa “MKS PR 4000B-F″ + kontrolori protoka gasa “MKS 1479A″.

Proizvođač: MKS Instruments GmbH, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

Sistem za nanošenje tankih filmova.

Proizvođač: Cookson Electronics, UK.

MS

Kapitalna oprema

Viskozimetar “Haake PK 100″.

Proizvođač: HAAKE, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

Leitz mikroskop “Laborlux″.

Proizvođač: Leitz, Wetzlar, Nemačka.

MS

Kapitalna oprema

HPLC Shimadzu LC-20AB (Kyoto, Japan)

Detektori: SPD-M20A dioda i RF-10-AXL fluorescentni detektor
HPLC namenjen ya hromatografsku separaciju, identifikaciju i kvantifikaciju (na osnovu standarda) organskih jedinjenja različite polarnosti.

LS

Kapitalna oprema

Sistem za razaranje uzoraka mikrotalasima pod visokim pritiskom.

Proizvođač: BERGHOF Instruments GmbH, Eningen, Nemačka.

LS

Prva Prethodna 1 2 3 Sledeća Poslednja 

Strana 1/3, Slog 1- 15/35.