Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Zorica Branković

 8. Dr Branka Živanović

 9. Dr Nevenka Elezović

10. Dr Zoran Gačić

11. Dr Jelena Bogdanović Pristov

12. Dr Zorica Marinković Stanojević

Viši naučni saradnici
 
 

13. Dr Aleksandra Mitrović

14. Dr Katarina Vojisavljević

15. Dr Branislav Mićković

16. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

17. Dr Milan Žunić

18. Dr Milica Počuča Nešić

19. Dr Zvezdana Baščarević

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti

 
 

Pokrenuti postupci za izbor u zvanje

 


Prva Prethodna 1 2 3 Sledeća Poslednja 

Strana 1/3, Slog 1- 50/105.

Datum Kandidat Matična institucija Izbor u zvanje Ocena
naučnoistraživačkog rada
26.09.2019. Dr Danijela Luković Golić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
26.09.2019. Dr Milan Žunić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
22.08.2019. Dr Slavica Savić, Viši naučni saradnik Institut Biosens Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
01.08.2019. Dr Slobodan Krnjajić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
17.06.2019. Predrag Bosnić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
11.05.2019. Dr Aleksandar Radojković, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
25.04.2019. Dr Daniela Đikanović-Golubović, Naučni saradnik IMSI Naučni saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
21.02.2019. Dr Marija Smederevac-Lalić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
21.02.2019. Vesna Ribić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
13.02.2019. Tijana Ivanović, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
12.02.2019. Dr Slađana Jovanović Telekom Srbija A.D. Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
03.12.2018. Dr Marina Stanić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
03.12.2018. Dr Strahinja Križak, Istraživač-saradnik Specijalna ginekološka bolnica “Jevremova“ Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
25.10.2018. Dr Sonja Milić Komić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
28.09.2018. Bojana Simović, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
24.07.2018. Dr Milan Žižić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
24.07.2018. Jovana Kostić-Vuković, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
17.07.2018. Jelena Korać, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
16.06.2018. Dr Danijela Luković Golić, Naučni saradnik IMSI Naučni saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
12.06.2018. Dr Nikola Ilić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
12.06.2018. Dr Jasna Simonović-Radosavljević IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
12.06.2018. Miloš Opačić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
10.05.2018. Dr Ivan Jaric, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
28.04.2018. Dr Nina Nikolić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
14.04.2018. Dr Stefan Skorić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
23.03.2018. Milena Dimitrijević, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
14.02.2018. Dr Jelena Bogdanović Pristov, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
29.01.2018. Dr Adis Džunuzović, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
29.01.2018. Mladen Kotur, Istraživač-saradnik Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
27.12.2017. Dr Jelena Bobić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
27.12.2017. Dr Jelena Danilović Luković Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
19.12.2017. Dr Zorana Đorđević, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
19.12.2017. Dr Danica Stojiljković, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
05.12.2017. Mira Stanković, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
16.11.2017. Dr Željka Višnjić-Jeftić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
16.11.2017. Dr Tanja Dučić, Viši naučni saradnik Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
15.11.2017. Dr Slađana Spasić, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
07.11.2017. Dr Sanja Perać, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
01.11.2017. Dr Miloš Prokopijević, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
01.11.2017. Dr Dragica Spasojević, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
14.10.2017. Dr Arian Morina, Istraživač-saradnik Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
28.09.2017. Dr Nikola Tasić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
15.07.2017. Dr Jelena Pavlović, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
25.05.2017. Adis Džunuzović, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
25.04.2017. Dr Milica Pavlićević Naučni saradnik
21.04.2017. Bojana Živanović, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
21.04.2017. Dr Boris Pejin, Naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
08.04.2017. Dr Marina Vuković, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
07.03.2017. Zorana Đorđević, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
24.02.2017. Predrag Bosnić, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije

Prva Prethodna 1 2 3 Sledeća Poslednja 

Strana 1/3, Slog 1- 50/105.