Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Miroslav Komljenović

 8. Dr Zorica Branković

 9. Dr Branka Živanović

10. Dr Nevenka Elezović

11. Dr Zoran Gačić

Viši naučni saradnici
 
 

12. Dr Miroslav Nikčević

13. Dr Jelena Bogdanović Pristov

14. Dr Aleksandra Mitrović

15. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

16. Dr Jovana Ćirković

17. Dr Danijela Luković Golić

18. Dr Stefan Skorić

19. Dr Ljiljana Kostić Kravljanac

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti

 
 

Arhiva izveštaja o kandidatima

 

1. Izveštaji o svim kandidatima

2. Izveštaji o kandidatima iz IMSI

3. Izveštaji o kandidatima van IMSI

 
 

Prva Prethodna 1 2 3 4 Sledeća Poslednja 

Strana 1/4, Slog 1- 50/158.

Datum Kandidat Matična institucija Izbor u zvanje Ocena
naučnoistraživačkog rada
19.01.2016. Dr Milica Jaćimović, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
17.11.2015. Dr Marjanović Nataša, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
28.10.2015. Dr Marija Vidović, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
06.07.2015. Dr Jelena Dragišić Maksimović, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
04.06.2015. Dr Aleksandar Menićanin, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
16.04.2015. Dr Zvezdana Baščarević, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
11.03.2015. Dr Ljiljana Kostić-Kravljanac, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
15.11.2014. Dr Zoran Gačić, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
13.02.2014. Mladen Kotur, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
13.02.2014. Predrag Bosnić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
27.12.2013. Dr Stefan Skorić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
27.12.2013. Jasna Simonović Radisavljević, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
19.11.2013. Dr Nevenka Elezović, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
15.11.2013. Dr Radovan Nevenić, Viši naučni saradnik Institut za šumarstvo u Beogradu Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
14.11.2013. Dr Marina Stanić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
13.11.2013. Marija Vidović, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
13.11.2013. Dr Vuk Maksimović, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
05.11.2013. Dr Marija Smederevac-Lalić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
04.11.2013. Bojan Tomić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
04.11.2013. Aleksandar Radojković, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
04.11.2013. Nenad Nikolić, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
31.10.2013. Violeta Nikolić, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
31.10.2013. Mr Olivera Prodanović, Istraživač-saradnik IMSI Istraživač-saradnik
(reizbor)
Izveštaj Komisije
25.10.2013. Dr Nina Nikolić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
19.09.2013. Dr Aleksandar Savić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
19.09.2013. Sanja Pršić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
29.05.2013. Dr Daniela Đikanović Golubović, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
22.05.2013. Dr Radovan Nevenić, Viši naučni saradnik Institut za šumarstvo u Beogradu Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
19.04.2013. Dr Milan Žižić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
05.04.2013. Dr Danijela Luković Golić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
11.03.2013. Dr Ivan Jarić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
26.02.2013. Dr Milica Đurić-Jovičić Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
22.02.2013. Dr Aleksandar Hegediš, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
20.02.2013. Milica Pucar, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
19.02.2013. Jelena Pavlović, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
19.02.2013. Nenad Stević, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
18.02.2013. Dr Jelena Bobić, Istraživač-saradnik IMSI Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
18.02.2013. Ana Kapidžić Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
28.12.2012. Milica Vlahović, Istraživač-saradnik Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd Naučni saradnik
Izveštaj Komisije
13.12.2012. Dr Joana Zakševska Institut za opštu i fizičku hemiju u Beogradu Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
11.12.2012. Jovana Ćirković, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
10.12.2012. Jelena Knežević Jarić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
10.12.2012. Igor Kostić IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
16.11.2012. Dr Jelena Bogdanović Pristov, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
02.11.2012. Dr Slađana Spasić, Naučni saradnik IMSI Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
22.10.2012. Dr Tanja Dučić Viši naučni saradnik
Izveštaj Komisije
22.10.2012. Strahinja Križak, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
10.10.2012. Nikola Tasić, Istraživač-pripravnik IMSI Istraživač-saradnik
Izveštaj Komisije
08.10.2012. Dr Branka Živanović, Viši naučni saradnik IMSI Naučni savetnik
Izveštaj Komisije
18.09.2012. Uroš Ljubobratović IMSI Istraživač-pripravnik
Izveštaj Komisije

Prva Prethodna 1 2 3 4 Sledeća Poslednja 

Strana 1/4, Slog 1- 50/158.