Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Zorica Branković

 8. Dr Branka Živanović

 9. Dr Nevenka Elezović

10. Dr Zoran Gačić

11. Dr Jelena Bogdanović Pristov

12. Dr Zorica Marinković Stanojević

Viši naučni saradnici
 
 

13. Dr Aleksandra Mitrović

14. Dr Katarina Vojisavljević

15. Dr Branislav Mićković

16. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

17. Dr Milan Žunić

18. Dr Milica Počuča Nešić

19. Dr Zvezdana Baščarević

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti

 
 

Zapisnici sa sednica Naučnog veća

 

Prva Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća Poslednja 

Strana 1/5, Slog 1- 20/86.

Datum Zapisnik PDF dokumenat
22.08.2019. 2019-Zapisnik sa četvrte sednice NV
29.07.2019. 2019-Zapisnik sa trece sednice NV
17.06.2019. 2019-Zapisnik sa druge sednice NV
03.06.2019. 2019-Zapisnik sa prve sednice NV
07.05.2019. 2019-Zapisnik sa osme sednice NV
07.05.2019. 2019-Zapisnik sa konstitutivne sednice NV
24.04.2019. 2019-Zapisnik sa sedme sednice NV
16.04.2019. 2019-Zapisnik sa šeste sednice NV
26.03.2019. 2019-Zapisnik sa pete sednice NV
15.03.2019. 2019-Zapisnik sa cetvrte sednice NV
21.02.2019. 2019-Zapisnik sa trece sednice NV
13.02.2019. 2019-Zapisnik sa druge sednice NV
22.01.2019. 2019-Zapisnik sa prve sednice NV
25.12.2018. 2018-Zapisnik sa petnaeste sednice NV
26.11.2018. 2018-Zapisnik sa cetrnaeste sednice NV
18.10.2018. 2018-Zapisnik sa trinaeste sednice NV
03.10.2018. 2018-Zapisnik sa dvanaeste sednice NV
27.07.2018. 2018-Zapisnik sa desete sednice NV
17.07.2018. 2018-Zapisnik sa devete sednice NV
27.06.2018. 2018-Zapisnik sa osme sednice NV

Prva Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća Poslednja 

Strana 1/5, Slog 1- 20/86.