Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Miroslav Komljenović

 8. Dr Zorica Branković

 9. Dr Branka Živanović

10. Dr Nevenka Elezović

11. Dr Zoran Gačić

Viši naučni saradnici
 
 

12. Dr Miroslav Nikčević

13. Dr Jelena Bogdanović Pristov

14. Dr Aleksandra Mitrović

15. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

16. Dr Jovana Ćirković

17. Dr Danijela Luković Golić

18. Dr Stefan Skorić

19. Dr Ljiljana Kostić Kravljanac

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti

 
 

Zapisnici sa sednica Naučnog veća

 

Prva Prethodna 1 2 3 4 Sledeća Poslednja 

Strana 1/4, Slog 1- 20/77.

Datum Zapisnik PDF dokumenat
15.03.2019. 2019-Zapisnik sa cetvrte sednice NV
21.02.2019. 2019-Zapisnik sa trece sednice NV
13.02.2019. 2019-Zapisnik sa druge sednice NV
22.01.2019. 2019-Zapisnik sa prve sednice NV
25.12.2018. 2018-Zapisnik sa petnaeste sednice NV
26.11.2018. 2018-Zapisnik sa cetrnaeste sednice NV
18.10.2018. 2018-Zapisnik sa trinaeste sednice NV
03.10.2018. 2018-Zapisnik sa dvanaeste sednice NV
27.07.2018. 2018-Zapisnik sa desete sednice NV
17.07.2018. 2018-Zapisnik sa devete sednice NV
27.06.2018. 2018-Zapisnik sa osme sednice NV
12.06.2018. 2018-Zapisnik sa seste sednice NV
11.04.2018. 2018-Zapisnik sa pete sednice NV
19.03.2018. 2018-Zapisnik sa cetvrte sednice NV
23.02.2018. 2018-Zapisnik sa trece sednice NV
13.02.2018. 2018-Zapisnik sa druge sednice NV
29.01.2018. 2018-Zapisnik sa prve sednice NV
28.01.2018. 2017-Zapisnik sa devete sednice NV
27.12.2017. 2017-Zapisnik sa osme sednice NV
01.11.2017. 2017-Zapisnik sa sedme sednice NV

Prva Prethodna 1 2 3 4 Sledeća Poslednja 

Strana 1/4, Slog 1- 20/77.