Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Miroslav Komljenović

 7. Dr Zorica Branković

 8. Dr Branka Živanović

 9. Dr Nevenka Elezović

10. Dr Zoran Gačić

Viši naučni saradnici
 
 

11. Dr Miroslav Nikčević

12. Dr Jelena Bogdanović Pristov

13. Dr Aleksandra Mitrović

14. Dr Branislav Mićković

 
Naučni saradnici
 

15. Dr Aleksandar Radojković

16. Dr Filis Morina

17. Dr Jelena Bobić

18. Dr Nina Nikolić

19. Dr Željka Višnjić Jeftić

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti