Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Miroslav Komljenović

 8. Dr Zorica Branković

 9. Dr Branka Živanović

10. Dr Nevenka Elezović

11. Dr Zoran Gačić

Viši naučni saradnici
 
 

12. Dr Miroslav Nikčević

13. Dr Jelena Bogdanović Pristov

14. Dr Aleksandra Mitrović

15. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

16. Dr Jovana Ćirković

17. Dr Danijela Luković Golić

18. Dr Stefan Skorić

19. Dr Ljiljana Kostić Kravljanac

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti