Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

NAUČNO VEĆE

 

Naučni savetnici
 
 

 1. Dr Maria Vesna Nikolić, predsednik

 2. Dr Vuk Maksimović, zamenik predsednika

 3. Dr Sonja Veljović Jovanović

 4. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić

 5. Dr Goran Branković

 6. Dr Ivan Spasojević

 7. Dr Zorica Branković

 8. Dr Branka Živanović

 9. Dr Nevenka Elezović

10. Dr Zoran Gačić

11. Dr Jelena Bogdanović Pristov

12. Dr Zorica Marinković Stanojević

Viši naučni saradnici
 
 

13. Dr Aleksandra Mitrović

14. Dr Katarina Vojisavljević

15. Dr Branislav Mićković

16. Dr Željka Višnjić Jeftić

 
Naučni saradnici
 

17. Dr Milan Žunić

18. Dr Milica Počuča Nešić

19. Dr Zvezdana Baščarević

DOKUMENTA NAUČNOG VEĆA

 

1. Zapisnici sa sednica Naučnog veća

2. Arhiva izveštaja za izbor u zvanje

3. Materijal na uvidu javnosti