Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Dragica Spasojević
Back

Dr Dragica Spasojević

Naučni saradnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon: +381-11/2078-451

E-mail : dragica@imsi.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2010-danas: Doktorand na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

2009: Diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: biohemija.

 

Radno iskustvo

 

2018-danas: Naučni-saradnik na Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2012-2018: Istraživač-saradnik na Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2011-2012: Istraživač-pripravnik na Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Istraživačka interesovanja

 

• Biopolimeri i njihova primena u nauci o materijalima.

 

• Enzimi biljaka.

 

Ostale profesionalne aktivnosti

 

• Član Biohemijskog društva Srbije.

 

• Član Srpskog hemijskog društva.

 

Reprezentativne publikacije


Recenzirani međunarodni časopisi

1.

Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Kovačević G., Polović N., Radotić K., Prodanović R. (2017) Tyramine-modified pectins via periodate oxidation for soybean hull peroxidase induced hydrogel formation and immobilization. Applied Microbiology and Biotechnology 101: 2281-2290. (Biotechnology & Applied Microbiology 41/161, IF= 3.376, M21)
– ID=1378

2.

Spasojević D., Zmejkoski D., Glamočlija J., Nikolić M., Soković M., Milošević V., Jarić I., Stojanović M., Marinković E., Barisan-Asenbauer T., Prodanović R., Jovanović M., Radotić K. (2016) Lignin model compound in alginate hydrogel: a strong antimicrobial agent with high potential in wound treatment. International Journal of Antimicrobial Agents 48: 732–735. (Microbiology 25/123, IF= 4.097, M21)
– ID=1377

3.

Prodanovic O., Spasojevic D., Prokopijevic M., Radotic K., Markovic N., Blazic M., Prodanovic R. (2015) Tyramine modified alginates via periodate oxidation for peroxidase induced hydrogel formation and immobilization, Reactive and Functional Polymers, Vol. 93, p. 77–83. – ID=1180

4.

Tadić V., Petrić M., Milošević S., Cingel A., Raspor M., Spasojević D., Tadić J. (2014) Effect of phenol on germination capacity and polyphenol oxidase, peroxidase and catalase activities in lettuce. Archives of Biological Sciences, Vol. 66, No 4, p. 1503-1514. – ID=1179

5.

Milos Prokopijević,  Olivera Prodanović, Dragica Spasojević, Željko Stojanović, Ksenija Radotić, Radivoje Prodanović (2013) Soybean hull peroxidase immobilization on macroporous glycidyl methacrylates with different surface characteristics. Bioprocess & Biosystems Engineering DOI 10.1007/s00449-013-1050-z. Engineering, Chemical 38/133, 1.869 – ID=886

6.

Spasojević D, Prokopijević M., Prodanović O., Pirtea G. M., Radotić K., Prodanovic R. (2013) Immobilization of chemically modified horse radish peroxidase within activated alginate beads, Hemijska Industrija, DOI 10.2298/HEMIND 1211 – ID=967

7.

Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., Knežević-Jugović Z., Prodanović R. (2012) Improved Covalent Immobilization of Horseradish Peroxidase on Macroporous Glycidyl Methacrylate-Based Copolymers. Applied Biochemistry and Biotechnology 168(5): 1288-1301 – ID=638

Naučne konferencije

1.

Prodanović O., Prokopijević M.M., Spasojević D.R., Stojanović Ž.P., Radotić K.D., Knežević-Jugović Z.D., Prodanović R. (2012) Covalent immobilization of horseradish peroxidase on macroporous glycidyl methacrylate based copolymer. U: Knjizi radova 50. jubilarnog savetovanja Srpskog hemijskog društva, 14-15. juni 2012, Beograd, Srbija, str. 195-198 – ID=849

2.

Spasojević D., Prokopijević M., Prodanović O., Radotić Hadži-Manić K., Prodanović R. (2012) Poređenje četiri metode za imobilizaciju HRP u alginatu radi potencijalne primene u prečišćavanju otpadnih voda. U: Knjizi radova 50. jubilarnog savetovanja Srpskog hemijskog društva, 14-15. juni 2012, Beograd, Srbija, str. 199-202 – ID=850

3.

Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić Hadži-Manić K., Prodanović R. (2012) Poređenje imobilizacije peroksidaze soje na različite glicidil metakrilat polimere. U: Knjizi radova 50. jubilarnog savetovanja Srpskog hemijskog društva, 14-15. juni 2012, Beograd, Srbija, str. 191-194 – ID=848

4.

Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Prodanović R., Stojanović Ž., Radotić Hadži-Manić K. (2011) Optimization of conditions for glutaraldehyde immobilization of soyabean peroxidase. In: Proceedings of the International Conference “Nature Protection in 21st Century”, September 20-23, 2011, Žabljak, Montenegro, Book No. 2, p. 925 – ID=847

5.

Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Prodanović R., Stojanović Ž., Radotić Hadži-Manić K. (2011) Immobilization of horse radish peroxidase on different macroporous glycydil methacrylates for wastewater treatment. In: Proceedings of the International Conference “Nature Protection in 21st Century”, September 20-23, 2011, Žabljak, Montenegro, Book No. 2, pp. 709-712 – ID=846

6.

Prokopijević M., Prodanović O., Spasojević D., Prodanović R., Stojanović Ž., Radotić Hadži-Manić K. (2011) Optimizacija uslova za glutaraldehidnu imobilizaciju peroksidaze iz soje. U: Zborniku referata, rezimea referata i poster prezentacija naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Zaštita prirode u 21. vijeku”, 20-23. septembar 2011, Žabljak, Crna Gora, knjiga br. 2, str. 697-700 – ID=845

7.

Spasojević D., Prokopijević M., Prodanović O., Radotić Hadži-Manić K., Prodanović R. (2011) Poređenje dve metode za imobilizaciju HRP u alginatu za prečišćavanje otpadnih voda. U: Zborniku referata, rezimea referata i poster prezentacija naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Zaštita prirode u 21. vijeku”, 20-23. septembar 2011, Žabljak, Crna Gora, knjiga br. 2, str. 653-656 – ID=844

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
OI173017 Ispitivanja odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim inženjeringom Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik