Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Bojan Tomić
Back

Dr Bojan Tomić

Naučni saradnik

Odsek za nauku o materijalima (MS)

Telefon:

E-mail : bojantomic@imsi.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2015: Doktor nauka – istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, Multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu.

 

2007: Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku – master, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

2003: Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Radno iskustvo

 

2016-danas: Naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2013-2016: Istraživač-saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

2011-2013: Istraživač-pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Istraživačka interesovanja

 

• Istorija i filosofija prirodnih nauka i tehnologije.

• Naučna ekspertiza u umetnosti.

• Perspektive naučne i saznajne problematike u Vojsci.

• STS (Science, Technology and Society) koncept.

 

Ostale profesionalne aktivnosti

 

• Koordinator projekta o svetlosti za ikonopisce na Akademiji SPC za umetnost i konservaciju (2008-danas).

 

Reprezentativne publikacije


Recenzirani međunarodni časopisi

1.

Milovanović M., Tomić B. M. (2016) Fractality and self-organization in the orthodox iconography. Complexity, 21 (S1), 55–68. doi:10.1002/cplx.21710 IF: 3.514; 5/101 Mathematics Interdisciplinary Applications, 10/63 Multidisciplinary Sciences; (M21a) – ID=1095

Naučne konferencije

1.

Tomić B. М., Tomić M. М. (2016) The Width of Complexity Potential as an Integral Factor of Science, The Fourth National Conference on Information Theory and Complex Systems – TINKOS 2016, October 27–28, 2016, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, p. 21–22. ISBN: 978-86-80593-60-9 – ID=1295

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
OI179048 Teorija i praksa nauke u društvu: multidisciplinarne, obrazovne i međugeneracijske perspektive Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik