Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Nikola Šušić
Back

Nikola Šušić

Istraživač-pripravnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon:

E-mail : nikola.susic@imsi.rs; nikola.susic@imsi.bg.ac.rs

Biografija

Obrazovanje:

 

2017-danas: Student doktorskih akademskih studija, Šumarski fakultet,Univerzitet u Beogradu.

2017: Master inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

2015: Diplomirani inženjer šumarstva, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

Radno iskustvo:

 
2018-danas: Istraživač pripravnik, Insitut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status