Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Aleksandra Jelušić
Back

Aleksandra Jelušić

Istraživač-pripravnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon:

E-mail : aleksandra.jelusic@imsi.rs; aleksandra.jelusic@imsi.bg.ac.rs

Biografija

Obrazovanje

 

2016-danas: Student doktorskih studija, Mikrobiologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

2016: Master biolog, Biologija mikroorganizama, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

2015: Diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Radno iskustvo

 

2017-danas: Istraživač-pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

 

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
III43010 Modifikacija antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i identifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i monitoringu degradiranih staništa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik