Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Dragica Milosavljević
Back

Dragica Milosavljević

Istraživač-pripravnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon: +381-11/2078-460

E-mail : dragicar@imsi.rs; dragicar@imsi.bg.ac.rs

Biografija

Obrazovanje:

 

2016: Doktorant, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

2017: Magistar farmacije, Farmaceutski fakultet Novi Sad, smer farmacija

2014: Magistar farmacije- medicinski biohemičar, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer medicinska biohemija

 

Radno iskustvo:

 
2018-danas: Istraživač pripravnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

2016-2018: Volonter, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

2018-2018: ZU apoteka magistra Živanović

2017-2018: ZU apoteka Lilly

2016-2016: Opšta bolnica Impuls, volonter pripravnik

2014-2015: Pripravnički staž, KBC „Dr Dragiša Mišović“ Beograd, Služba za laboratorijsku dijagnostiku; Stručni ispit

 

Istraživačka interesovanja:

 
Hromatografske metode, HPLC, EPR, masena spektrometrija

Sekundarni metaboliti biljaka, biohemija biljaka, odgovor antioksidativnog sistema.

 

Tekući projekti

Oznaka projekta
Naziv projekta
Finansiranje
Moj status
OI173040 Interakcije membrana sa unutarćelijskim i apoplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i singalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Učesnik