Univerzitet u Beogradu

Institut za Multidisciplinarna
Istraživanja

Katarina Ćuković
Back

Katarina Ćuković

Istraživač-pripravnik

Odsek za nauku o živim sistemima (LS)

Telefon:

E-mail : katarina.cukovic@imsi.rs; katarina.cukovic@imsi.bg.ac.rs

Biografija


Administracija u toku….
 

Reprezentativne publikacije


Administracija u toku….